Netwerkevent Circulaire Economie

15 March 2019, 14:00 - 17:00. Utrecht, Free

GOAL & TARGET
Het Lectorenplatform Circulaire Economie organiseert op vrijdagmiddag 15 maart het netwerkevent Circulaire Economie om de resultaten van twee jaar nauwe samenwerking en kennisdeling te vieren.
Netwerkevent Circulaire Economie
event

15 March 2019 14:00 - 17:00

Hoe kunnen we de ciruculaire economie een boost geven en daarmee Nederland duurzamer maken? Het lectorenplatform circulaire economie organiseert op 15 maart het Netwerkevent Circulaire Economie om kennis te delen en samen te werken voor de transitie naar circulaire economie.

Het Lectorenplatform Circulaire Economie organiseert op vrijdagmiddag 15 maart in samenwerking met de Hogeschool Utrecht een netwerkevent om de resultaten van twee jaar nauwe samenwerking en kennisdeling te vieren. Naast de nodige inspiratie in breakoutsessies, geeft Maria van der Heijden (directeur MVO Nederland) haar visie op de transitie naar de circulaire economie, en blikken we vooruit naar het vervolg. Van harte welkom! 
 

PROGRAMMA

// 13.30 uur                  
Ontvangst met koffie en thee

// 14.00    
Welkom en opening
door Antoine Heideveld, Het Groene Brein

// 14.05-14.15 uur
Twee lectoren aan het woord
door Inge Oskam (Lector Circulair Ontwerpen & Ondernemen Hogeschool van Amsterdam) en Maaike Lycklama à Nijeholt (Lector Finance & Business Innovation Hogeschool Rotterdam)

// 14.15 – 14.45 uur     
Keynote Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland

// 14:45 – 14:50 uur    
Presentatie publicatie ‘Circulaire Economie in de Praktijk’

// 14.45 – 15.05 uur   
Circulaire Economie bij de Hogeschool Utrecht

// 15.05 – 15.15 uur   
Pitches Breakoutsessies

// 15.30 – 16.30 uur     
Break out sessies
Sessie 1 - Op zoek naar een nieuwe rol voor afvalinzamelaars in een circulaire economie, Han van Kleef (Inholland)
Sessie 2 - Prutsenderwijs Duurzaam Presteren, Egbert Dommerholt (Hanzehogeschool Groningen)
Sessie 3 - Meervoudige waardecreatie en circulaire economie, Marleen Janssen Groesbeek (Avans Hogeschool)

// 16.30 – 17.00 uur     
Hoe gaan we verder? Een vooruitblik naar het vervolg
met Bas van Bree (Dinalog), Marcus van Leeuwen (SIA), Rob van der Heijden (RU Nijmegen), Jan Jurriëns (Het Groene Brein)

// 17.00 – 18.00 uur     
Netwerkborrel


Praktische details
Datum: Vrijdag 15 maart
Tijd: 14:00-17:00u, met aansluitend een netwerkborrel
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan101, zaal PL101-2.001, Utrecht
Aanmelden kan via de link rechtsboven in deze pagina. Deelname is gratis.
 


#LectorenCE  Praktische details

Datum: Vrijdag 15 maart
Tijd: 14:00-17:15u
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan101, zaal PL101-2.001, Utrecht
Aanmelden: Aanmelden kan via deze link. Deelname is gratis.
Vragen? Mail dianne.defijter@hetgroenebrein.nl

Over het lectorenplatform circulaire economie

Het Lectorenplatform Circulaire Economie is een platform van lectoren en onderzoekers die zich bezig houden met toegepast onderzoek rondom de circulaire economie. Het platform is in 2017 opgericht, met steun van SIA. Doel van deze community is om kennis te delen, gezamenlijk onderzoek op te starten en de onderlinge samenhang tussen verschillen lectoraten te vergroten. Daarnaast stimuleert het platform samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, door het bieden van ondersteuning op maat bij vragen uit de beroepspraktijk. Tijdens bijeenkomsten staat altijd kennisdeling en netwerken centraal. 
www.lectorencirculaireeconomie.nl / kaart.lectorencirculaireeconomie.nl 

Read more