Webinar: ‘Materiaalprijsstijgingen, de oplossing voor de transitie naar circulair bouwen?'

28 October 2021, 15:30 - 17:00. ZOOM, Free

Summary
Informeren en bewustzijn creëren welke impulsen kunnen bijdragen aan de keuze voor circulariteit.
Webinar: ‘Materiaalprijsstijgingen, de oplossing voor de transitie naar circulair bouwen?'
event
event-icon-white-v3.png

28 October 2021 15:30 - 17:00

Meld je aan voor het gratis webinar: ‘Materiaalprijsstijgingen, de oplossing voor de transitie naar circulair bouwen?'

Klik op deze link: https://www.linkedin.com/events/materiaalprijsstijgingen-oploss6851173583289421824/ 

Over dit evenement

Een enorme woningbouw-opgave ligt op stapel, maar prijsstijgingen en lange levertijden van materialen beteugelen de bouwsector. Versnellen materiaalprijsstijgingen en materiaaltekorten de transitie naar circulair bouwen en zo ja, is deze verandering blijvend?

Op donderdag 28 oktober 2021 gaan we op zoek naar het antwoord op deze vraag, tijdens het webinar ‘Materiaalprijsstijgingen: dé oplossing voor de transitie naar circulair bouwen?'

Dat doen we samen met onder andere onze drie genodigden: aannemer Strukton, materiaalproducent Kingspan Geïsoleerde Panelen Nederland en en interieurbouwer Gielissen Interiors & Exhibitions. Bent u erbij?

Programma

15.30 uur Opening door team Betere Gebouwen

15.35 uur Inleiding materiaalkostenstijgingen door Michael de Joode

15.40 uur Inleiding circulair bouwen door Gerwin Beukhof

15.50 uur Groepsdiscussie Strukton, Kingspan en Gielissen

16.30 uur Samenvatting en vragen door Jeannette Levels-Vermeer

16.45 uur Afsluiting door team Betere Gebouwen

Over het platform Betere Gebouwen 

We willen, vanuit Stevens Van Dijck en LBP|SIGHT, de wereld meer circulair maken. Uit deze wens is het idee ontstaan om samen te werken, en zo inzichten te delen op het platform Beteregebouwen.nl. Circulariteit is een breed thema dat vraagt om belichting van meerdere kanten. Het platform Beteregebouwen.nl helpt ons en alle andere partijen in de bouw bij het delen van kennis en ervaring over het thema circulariteit. En de effecten daarvan op het bouwproces, van definitie tot en met beheer. Dit doen we in de vorm van interviews, waarbij we successen belichten, maar ook zaken die anders lopen dan gedacht. Daarnaast zetten we het platform in om de vraag 'hoe bouw je circulair' te beantwoorden via concrete artikelen en voorbeelden, om zo andere partijen te inspireren en aan te zetten tot actie.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/f97c674fc792204dead352e8ff4771d3_large.png
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?