'Afval is een markt met waarde'

Summary
Het transitieteam Circulair Bouwen van het Rijksbrede programma circulaire economie probeert het businessmodel van afval te begrijpen en met kaders te komen.
'Afval is een markt met waarde'
library

35 jaar geleden werd een vereniging voor recycling bedrijven opgericht in de vorm van BRBS Recycling. Belangrijke aanleiding was de vraag naar kwaliteitszorg voor recycling producten. Peter Broere werkt aan de afvalkant; de achterkant van de keten. Zijn uitdaging: het business model van afval begrijpen en met slimme regelgeving en kaders komen.

Binnen BRBS Recycling wordt onderscheid gemaakt tussen steenachtig en gemengd afval. Broere neemt het steenachtig afval, ook wel de mineralen, voor zijn rekening. Toch ziet  Broere dit niet als de achterkant, maar als een begin. Broere: "Recycling is niet dat ene schakeltje in de keten. Door de kring rond te zetten kom je bij de productiekant uit. In de afvalkant kunnen we nog veel inbrengen, waar we nog niet aan toegekomen zijn. Dit is waardevol voor de circulaire transitie."

Recycling en primair materiaal

De recycling industrie realiseert in de bouw reeds hoge recyclingpercentages en zet grote innovatieve stappen naar hoogwaardigheid. "Zeldzame metalen kunnen we nu uit elektronica halen", vertelt Broere. "We werken met robots en infrarood apparatuur dat materiaal kan herkennen en eruit kan schieten."

"Prettig is te constateren dat in de primaire industrie de houding ten opzichte van maatschappelijk verantwoord ondernemen de goede kant op gaat. Management komt steeds meer in beweging."

Markt

Broere vertelt dat afval een markt is met waarde. "Met het stortverbod mogen we onze materialen niet meer storten. Het enige alternatief is om het materiaal geschikt te maken voor hergebruik. Dat verbod creëert een markt. Geld en commercie sturen de waarde van die markt.

Recyclen willen we steeds beter doen, maar dat moet wel financieel uit kunnen. De financiële ruimte ligt tussen het innametarief en het afzettarief. Het innametarief van afval wordt bepaald door een concurrerende aanbodmarkt. Als ik het afval voor minder inneem dan een andere partij, gaat het naar mij toe. Het gerecyclede product concurreert vervolgens op de afzetmarkt met primair materiaal. Veel mensen doorgronden dat nog niet, maar willen we meer en hoogwaardiger recyclen, dan liggen hier de knoppen om aan te draaien.

Afhankelijk van de afvalstroom varieert de markt en dat vraagt om andere maatregelen. De uitdaging voor het transitieteam Circulair Bouwen is om het business model van afval te begrijpen en met slimme regelgeving en kaders te komen."

Peter Broere, BRBS, is lid van het transitieteam circulair bouwen van het Rijksbrede programma circulaire economie.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/404e3b9d6bf03860345498631f0fb367_large.jpg
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?