Bedrijven en organisaties haken in op deeleconomie

Summary
In onze maatschappij is de term deeleconomie, waarin het delen van eigendommen centraal staat, een begrip geworden. Ook bij bedrijven, instellingen en (zorg)organisaties.
Bedrijven en organisaties haken in op deeleconomie
library

In de maatschappij is de term deeleconomie, waarin het delen van onze eigendommen centraal staat, een begrip geworden. Het efficiënter gebruik maken van wat we al hebben wordt elke dag belangrijker, omdat het wereldwijd bekend is dat we te veel grondstoffen verbruiken in onze huidige 'take-make-dump' economie.

Het is tijd om onze samenleving om te draaien naar een 'zero-waste' maatschappij. Het delen van capaciteit sluit daarbij naadloos aan binnen deze ontwikkeling naar een meer circulaire economie, waarin kringlopen worden gesloten en afval van het ene bedrijf grondstof wordt voor de ander.

Vanuit deze gedachten waarin we efficiënter omgaan met alles wat we al hebben en waarin delen, verbinden en samenwerken kritische succesfactoren zijn, geeft FLOOW2 sinds 2012 inhoud aan het nieuwe business model: sharing assets. Het platform faciliteert daarmee de deeleconomie voor bedrijven, instellingen en (zorg)organisaties.

Behoefte bedrijven om te delen

Dat het thema deeleconomie steeds vaker op de agenda staat bij grote bedrijven of organisaties, zien we terug op het internet of in de media. Zo bracht DHL Logistics in Mei 2017 een rapport uit over de deeleconomie in de logistieke sector en staat hun innovatie challenge dit jaar in het teken van diezelfde deeleconomie.

Ook financiële instellingen als ABN-AMRO laten het thema niet aan hen voorbijgaan. De deeleconomie kreeg een prominente plek in hun Prinsjesdagrapport van dit jaar.

"Ook wij merken in onze agenda dat er wereldwijd steeds meer aandacht is vanuit bedrijven voor het thema deeleconomie, voor spreekbeurten over asset sharing,  om zelf producten of diensten te gaan delen, of dit te faciliteren richting zakelijke klanten", aldus Kim Tjoa (Co-Founder FLOOW2).

Nieuwe formule: de interne deelmarktplaats

Veel bedrijven spelen dus met ideeën over de deeleconomie. Toch blijft het lastig om er direct mee te starten, vooral om extern te delen met onbekende bedrijven en organisaties. Begin 2016 besloten de ondernemers achter FLOOW2 dan ook om hun dienstverlening uit te breiden met het realiseren van besloten interne deelmarktplaatsen, geheel in de huisstijl van de betreffende organisaties.

Familiebedrijf VDL Groep startte eind 2016 als eerste grote organisatie met het inzetten van deze interne deelmarktplaats. Tweeënzestig VDL-vestigingen in Nederland maken inmiddels gebruik van de besloten marktplaats om materieel onderling te verhuren of te verkopen, en daarmee kostenbesparing en efficiënter gebruik te stimuleren.

De interne deelmarktplaats is in principe geschikt voor iedere organisatie met meerdere vestigingen of groep van bedrijven, zoals business clubs, bedrijventerreinen, bedrijfsverzamelgebouwen, ziekenhuizen of onderwijstellingen. De stap naar extern delen is er wellicht een voor de toekomst wanneer de markt zover is.

De klassieke uitdagingen van innovaties

"Het feit dat we in 2012 zijn gestart en dat bedrijven eigenlijk ‘nu pas’ inhaken, heeft alles te maken met het feit dat deze innovatie een radicale gedragsverandering eist van mensen en bedrijven", aldus Laury Zwart (FLOOW2).

De directie van een organisatie neemt een besluit om ermee te starten, maar dan is het bedrijf nog lang niet zo ver. Alle medewerkers moeten ook mee in deze innovatie. Zij dienen immers de overtollige spullen, leegstaande ruimten en de uren die zij wellicht zelf over hebben te gaan delen. Of wanneer zij iets nodig hebben deze spullen niet direct nieuw aanschaffen, maar eerst bij andere afdelingen, vestigingen of bedrijven in de buurt kijken. Deze mind-shift kost tijd en bewustwording.

Wereldwijd succes

Nu, vijf jaar na de oprichting, begint het platform en daarmee de B2B-deeleconomie meer aantrekkingskracht te krijgen, mede dankzij de nieuwe formule die het bedrijf hanteert. Zo startte FLOOW2 verschillende interne deelprojecten bij organisaties in Nederland, maar ook in het buitenland. Deze zomer lanceerde zij onder andere twee projecten in Australië. Samen met lokale partners worden bedrijven in Adelaide en Queensland nu geactiveerd om assets te gaan delen via lokale deelplatformen, gefaciliteerd door FLOOW2.

Zorgsector voorop in asset sharing

Het FLOOW2 team beschouwt de, in ieder andermans ogen traditionele, zorgsector als koploper in de deeleconomie. Zorgorganisaties zijn zich steeds meer aan het richten op het voorkomen van productverspilling en de kostenbesparing die dat met zich mee brengt.

Lieke van Kerkhoven (FLOOW2 Healthcare): "We zien dat zorginstellingen verder kijken dan de traditionele vormen van besparen, zoals dus het delen van capaciteit, waardoor minder nieuwe ingekocht hoeft te worden".

Inmiddels zijn verschillende zorgorganisaties in Nederland aan de slag met het FLOOW2 platform, zoals Radboudumc, Rijnstate Ziekenhuis en het Albert Schweizer Ziekenhuis.

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?