CIRCO Interview Herman van der Vegt van NPK design

CIRCO Interview Herman van der Vegt van NPK design
library

In de serie CIRCO interviews laten toonaangevende Nederlandse ondernemers zien hoe zij de voortrekkersrol als aandrijver van de circulaire economie in de praktijk brengen na hun deelname aan CIRCO. Van marktleider tot designconsultant en start-up, over visies, kansen en uitdagingen bij het vinden van nieuwe business kansen door circular design.

"De impact kan groot zijn omdat je opnieuw moet gaan kijken waar de toegevoegde waarde verdiend wordt."

HERMAN VAN DER VEGT

Partner van ontwerpbureau NPK design. NPK helpt start-ups en bedrijven innoveren door nieuwe product- en dienstcombinaties te ontwikkelen. Ze leveren strategisch project management & ontwerpdiensten inclusief het realiseren van productie en levering van producten bij de klant.

Eye-opener

Als ontwerpbureau helpen we klanten bij de analyse van hun businessmodel en het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten, en zien dat als een integraal onderdeel van de designservice die wij bieden. Vanuit onze ervaring met het werken met businessmodellen en design strategieën was het interessant om te leren van de tools die door CIRCO ontwikkeld zijn.

De circulaire gedachte was een ‘eye-opener’, dat lag tot nu toe nog niet echt in ons vizier. Door de aansprekende ontwerpstrategieën uit het boek ‘Products that last’ heeft de CRICO Track ons geholpen om de theorie ook in onze eigen werkwijze in te passen. Met name bij de opdrachtgevers die een meer abstracte vraag hebben kunnen we hiermee goed aan de slag. Bijvoorbeeld wanneer de uitdaging niet direct product gerelateerd is maar een focus heeft op maatschappelijke impact, een gebruikservaring of zakelijke kant. In service design projecten praten we vaak over de scope, het netwerk en samenwerking met stakeholders. Vanzelf kijk je dan naar het bestaande businessmodel en de mogelijkheden om zaken anders aan te pakken, en dat gaat goed samen met de CIRCO aanpak. Wij dagen onze klanten uit om een zijstap te maken en te onderzoeken hoe hun business in elkaar zit en of het slimmer kan. De circulaire gedachte en de gerelateerde strategieën helpen hierbij.

Niet elke opdrachtgever weet meteen wat circulair ondernemen is en denkt vaak meteen aan recycling. Ook de angst om hun huidige business overhoop te gooien voor een nieuwe strategie, die toch veel interne processen raakt, is soms nog een struikelblok. De impact kan groot zijn omdat je opnieuw moet gaan kijken waar de toegevoegde waarde verdiend wordt. Wij moeten de juiste onderbouwing geven en inspiratie tonen aan onze klanten om ze aan het denken te zetten en te laten zien hoe ze de circulaire gedachte kunnen gebruiken. De tools zijn daarnaast ook leuk en verassend om toe te passen, zeker zodra klanten merken dat het geen ‘geiten-wollen-sokken’ en groene verhalen zijn maar draait om de business opportunity waarmee geld te verdienen is. Het blijft grotendeels een kosten gedreven benadering maar met als eye-opener dat hiermee ook een positieve ontwikkeling in gang kan gezet kan worden.

“Als ontwerpers kunnen wij eye-openers creëren door variaties in het businessmodel te bedenken en nieuwe producten/diensten te conceptualiseren of door samenwerkingspartijen met elkaar te verbinden.”

Voorbeelden als teasers

De combinatie van de circulaire ontwerpstrategieën en de projecten die al in de markt zijn gerealiseerd (zoals Pay-per-Lux van Philips Lighting) werken als een teaser om mensen uit hun comfortzone en normale manier van denken te helpen. Vaak een grote stap, maar door deze voorbeelden te laten reflecteren met de eigen keten ontstaat er een discussie over nieuwe inzichten en andere insteek van de eigen business case.  Het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen in de keten is spannend en lijkt een grote hobbel maar geeft ruimte voor het ontdekken van nieuwe kansen.

Als je eenmaal een mooi idee hebt, en de visie en strategie is neergelegd, dan is er nog veel huiswerk te doen. Als ontwerpers kunnen wij eye-openers creëren door variaties in het businessmodel te bedenken en nieuwe producten/diensten te conceptualiseren of door samenwerkingspartijen met elkaar te verbinden. We hebben de flexibiliteit om ideeën te blijven genereren, na te denken en deuren open te zetten. Door deze houding help je managers los te laten komen van de bestaande situatie en pas je de theorie ook daadwerkelijk toe: we komen met nieuwe concepten, andere meerwaarde en vervolgstappen. Mogelijke aanvankelijke scepsis help je zo te overwinnen. Ontwerpers zijn getraind om het licht aan te doen en nieuwe mogelijkheden te laten zien. Je zou het ook kunnen omschrijven als ‘de advocaat van de goede zaak’ om het circulaire gedachtengoed onder de aandacht te brengen. Als klanten daar in mee gaan en de projecten worden gerealiseerd, dan ben je hun change agent. We assisteren opdrachtgevers en faciliteren sessies hiervoor maar de daadwerkelijke uitwerking of invullen van een business model ligt vaak bij de bedrijven zelf. Om vandaar uit vervolgens nieuwe producten en diensten te ontwikkelen past prima bij onze core-business.

“De theorie die achter de circulaire economie ligt is voor iedereen interessant omdat je daarmee inspiratie op doet voor nieuwe ideeën.”

Bewustwording bij klanten

In ons bedrijf begint het circulaire denken vaak bij de mensen die contact met de klanten hebben tijdens de acquisitie of bij de projectleiders. De theorie die achter de circulaire economie ligt is voor iedereen interessant omdat je daarmee inspiratie op doet voor nieuwe ideeën. Binnenkort geef ik als trainer CIRCO Track workshops om deze aanpak actiever onder de aandacht te brengen. Naast het doorlopen van projecten en realiseren van echte meerwaarde willen we kennis over dragen, zodat deze circulaire gedachte in organisaties geborgd kan worden.

De rol van een ontwerper, met name op het gebied van de klantbeleving en business case ontwikkeling, zal groeien. Over vijf jaar willen we meer omzet realiseren uit deze strategische kant van het ontwerpen door onze werkmethode te verdiepen en ons ontwerpproces meer naar voor te trekken. Op deze manier zijn we in staat om klanten te bedienen met een meer abstracte investerings- of technologievraag. Daarnaast blijven we uiteraard sterk gefocust op het bedenken van nieuwe product- en dienstcombinaties en het succesvol realiseren van onze projecten.

Tekst: Maxe van Heeswijk, foto: Chantal Bekker

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here
person

Maxe van Heeswijk

MSc. Design for Interaction

Do you want to comment on this library-item?