CIRCO Interview Kees Meijnen van Stiels

Summary
Onze circulaire ambitie is een antwoord op de vraag hoe we ons kunnen onderscheiden van andere partijen.
CIRCO Interview Kees Meijnen van Stiels
library

In de serie CIRCO interviews laten toonaangevende Nederlandse ondernemers zien hoe zij de voortrekkersrol als aandrijver van de circulaire economie in de praktijk brengen na hun deelname aan CIRCO. Van marktleider tot designconsultant en start-up, over visies, kansen en uitdagingen bij het vinden van nieuwe business kansen door circular design.

“Onze circulaire ambitie is een antwoord op de vraag hoe we ons kunnen onderscheiden van andere partijen.”

Kees Meijnen

Commercieel directeur bij Stiels. Stiels houdt zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte, waaronder buitenmeubilair en het parkeren van fietsen. We leveren het ontwerp, de productie en het beheer van duurzaam straatmeubilair en denken van daaruit mee over de vraag hoe bestaand straatmeubilair een nieuw leven kan krijgen. Inclusief ondernemerschap is belangrijk in onze organisatie: we willen dat iedereen een kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Circulair betekent voor ons: onderscheiden en waarde toekennen

We hebben als relatieve nieuwkomer op de markt van het straatmeubilair een stevige ambitie: vijf jaar na onze eerste showcase hebben wij een marktaandeel van vijf procent en vullen we dit deel van de markt volledig circulair in. Die circulaire ambitie is een antwoord op de vraag hoe we ons kunnen onderscheiden van andere partijen die al ver voor onze komst in 2010 actief waren. Het is ook een antwoord op de vraag hoe we waarde kunnen toekennen aan het straatmeubilair dat wordt afgedankt. In Nederland wordt namelijk enorm veel straatmeubilair weggegooid. Niet omdat het niet meer werkt, maar omdat de onderhoudskosten te hoog worden of omdat het design onvoldoende op de veranderende omgeving aansluit.

Deze praktijk zette ons aan het denken. We besloten in kaart te brengen welke producten in onze ogen geschikt zijn voor een andere aanpak, een aanpak waarin we opnieuw waarde toekennen aan restmaterialen. Hierbij stuitten we op de parkbankjes, waarvan er enorm veel zijn in Nederland. We hebben gekeken hoe de bankjes een ander kwaliteitsbeeld konden krijgen, zodat mensen anders met de einde-levenscyclus om zouden gaan.

In samenwerking met betonleveranciers en –handelaren zochten we naar manieren om een bankje op locatie nieuw leven in te blazen. Samen ontwikkelden we een prototype. Het prototype parkbankje wordt inmiddels door verschillende gemeenten goed ontvangen.

“Vijf jaar na onze eerste showcase hebben wij een marktaandeel van vijf procent en vullen we dit deel van de markt volledig circulair in.”

Circulaire community

Het heeft ons enorm geholpen om anderen te spreken die ook het circulaire gedachtegoed uitdragen. We konden en kunnen zo kennis uitwisselen, nieuwe invalshoeken leren kennen en ervaringen delen. Meedoen met de CIRCO Circular Business Design Track stimuleerde ons om nog eens de cijfers door te lichten. Ook kwamen we via de Track in contact met de branchevereniging voor straatmeubilair. Vrijwel iedereen die we spreken is enorm enthousiast over een circulaire aanpak waarmee je geld bespaart, zuinig met je grondstoffen omgaat én banen creëert. Maar zelfs met concrete voorstellen, blijft het als kleine partij wel lastig.

Alleen voordelen, en toch weerstand

In samenwerking met MVO Nederland ontwikkelden we een concept dat alleen maar voordelen kent. Er gaan geen grondstoffen verloren, het is financieel aantrekkelijk en er worden banen gecreëerd. Toch zien we dat circulair aanbesteden voor veel opdrachtgevers nog een stap te ver is. Mensen verwachten dat het ingewikkeld is om over te schakelen naar een circulaire aanpak en plaatsen die omschakeling daarom onderaan het belangenlijstje plaatsen.

Zo vinden gemeenten het lastig om na het prototype parkbankje door te pakken. De circulaire bankjes blijken de beslisbevoegdheid van een enkele afdeling te overstijgen, waardoor we te maken krijgen met gescheiden belangen van de afdelingen beheer & onderhoud, inkoopbeleid, aanbestedingen en sociale zaken (voor het inzetten van sociale werkplaatsen). Wat we hier van leerden is dat je het beste helemaal vóóraan kunt beginnen, met het vinden van een wethouder die zich als ambassadeur sterk maakt voor dit idee.

Zonde natuurlijk, dat gemeenten zo lastig doorpakken. Want als gemeenten op een circulaire manier zouden samenwerken, op zoiets als een marktplaats, dan zouden ze veel slimmer en beter met materialen om kunnen springen. Straatmeubilair wordt nu naast elkaar aanbesteed: waar de ene gemeente honderd fietsenrekken ‘verantwoord laat vernietigen’, geeft de andere gemeente aan juist dat type fietsenrek te zoeken! Als je in de gaten hebt hoeveel parkbankjes er in Nederland zijn, dan zie je dat dit echt een interessante business case is.

Durf en innovatie zijn niet vanzelfsprekend voor veel gemeenten. We zien dat de onzekerheid over het nieuwe circulaire systeem hier groot is en daarom vinden we maar lastig pioniers. Wat we nodig hebben zijn pilots waarmee gemeenten zelf gaan inzien dat dit concept werkt. Zo kunnen we de twijfel en angst wegnemen.

“Samen met MVO Nederland ontwikkelden we een concept dat financieel aantrekkelijk is, banen creëert en waarbij geen grondstoffen verloren gaan.”

Particulier succes met PostNL

Particuliere partners blijken met meer vertrouwen op de troepen vooruit te willen lopen. Zo werken we samen met PostNL aan een nieuw project op het gebied van stadslogistiek. We creëren meer inpandig beheerde fietsplekken met de uitstraling van een winkel. In die winkel kun je bijvoorbeeld buggy’s en paraplu’s lenen, maar ook naar het toilet gaan of de baby verschonen, pakketjes afhalen of je omkleden en een kluisje huren. Na de pilot in Utrecht was PostNL direct overtuigd.

We denken dat particuliere klanten meer dan gemeenten openstaan voor alternatieve beheer- en financieringsconstructies. Om die reden focussen we op dit moment op projecten met private partijen. Met het circulaire gedachtengoed in ons achterhoofd, kijken we daarbij vooral naar het terugbrengen van de hoeveelheid ingezet materiaal en naar hergebruik van bestaande materialen.  Daarnaast blijven we natuurlijk actief opzoek naar echt circulaire pilots. Wij denken dat circulair straatmeubilair als aanjager kan fungeren voor grotere projecten in de openbare ruimte. Straatmeubilair is namelijk relatief kleinschalig en kent, vergeleken met andere projecten, een laag afbreukrisico en investeringsniveau. Terwijl de zichtbaarheid daarentegen juist enorm groot is.

“We focussen op projecten met private partijen, omdat die op de troepen vooruit durven lopen.”

Tekst: Maxe van Heeswijk, foto: Chantal Bekker

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?