Circulair, circulairder, circulairst: een vergelijking van tien veelgebruikte tools voor circulair inkopen

Summary
Utrecht Sustainability Institute vergelijkt tien veelgebruikte tools voor circulair inkopen
Circulair, circulairder, circulairst: een vergelijking van tien veelgebruikte tools voor circulair inkopen
library

Hoe maak je een verantwoorde keuze als opdrachtgever en inkoper? Gelukkig zijn er goede indicatoren en meetinstrumenten, en er komen regelmatig nieuwe bij. Dit rapport biedt opdrachtgevers en inkopers een overzicht van de huidige instrumenten om circulariteit te wegen en te meten.

Het rapport

Het overzichtsrapport 'Circulair, circulairder, circulairst' van het Utrecht Sustainability Institute vergelijkt tien veelgebruikte tools voor circulair inkopen. Deze tools helpen inkopers met de uitdaging om producten of diensten in te kopen met oog voor circulaire aspecten als levensduur, reparatiemogelijkheden, demonteerbaarheid, percentage hergebruikte onderdelen of product-als-dienst verdienmodellen.

Hoofdcriteria

Er bestaan veel van dit soort tools, die opdrachtgevers en inkopers voor verschillende doelen kunnen inzetten. De tools volgen namelijk verschillende definities van de circulaire economie en zijn in verschillende fasen van het inkoopproces te gebruiken. Om hierin wegwijs te worden, vergelijkt dit rapport tien veelgebruikte inkooptools aan de hand van twee hoofdcriteria: de circulaire ambities waar ze bij aansluiten en de fase in het inkooptraject waarvoor ze ontworpen zijn. Daarbij geeft het rapport per tool een overzicht van de context: wie maakte de tool en waarom, waar is de tool al ingezet, en voor welke sector of productgroep kunnen inkopers de tool gebruiken?

Doelgroep

Het rapport is bedoeld voor twee doelgroepen. Ten eerste kunnen inkopers, adviseurs en opdrachtgevers zich hiermee oriënteren op hoe je producten en diensten circulair kan inkopen. Ten tweede krijgen andere professionals die zich met circulaire economie bezig houden – zoals wetenschappers of andere kenniswerkers – inzicht in de verschillende definities van circulair inkopen, hoe die in de praktijk invulling krijgen en welke organisaties hierbij betrokken zijn.

Download het rapport hieronder.

Rapport Circulair, circulairder, circulairst
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?