Circulair Kwartier Leeuwarden: “Bij circulariteit moet je aanhaken op wat individuen en bedrijven al doen.”

GOAL & TARGET
Een interview met Circulair Kwartier Leeuwarden
Circulair Kwartier Leeuwarden: “Bij circulariteit moet je aanhaken op wat individuen en bedrijven al doen.”
library

De Week van de Circulaire Economie komt eraan. Hèt moment om projecten uit te lichten. Circulair Kwartier Leeuwarden is bijvoorbeeld een aanjager circulaire gebiedsontwikkeling. Hun doel? De Nieuwe Oosterstraat een tot lichtend voorbeeld voor duurzame retail maken. We stelden Annigje Roest en Ronald Noppers wat vragen:

Met welke vorm van circulair ondernemen zijn jullie aan de slag?
We pakken verschillende aspecten van circulair ondernemen op. Deze periode ligt de focus op circulaire business- en verdienmodellen. Eerder werkten we aan quick wins voor bedrijven en stelden we ambities voor het versterken van leefbaarheid en biodiversiteit, bijvoorbeeld met Bee-street. Daarnaast zijn in het Circulair Kwartier projecten gestart voor Zon op dak; zonnepanelen op daken van ondernemers. Ook is er een project voor de inzameling en verwerking van organisch afval gestart.
 

Wat was voor jullie de reden om te starten met circulair werken?
De vraag vanuit het Leeuwarder Ondernemers Fonds om circulair te ondernemen, toegepast op de Oosterstraat, gekoppeld aan de ambitie van de gemeente Leeuwarden om in 2025 circulair te zijn. Uitgevoerd vanuit Lab Circularity als deel van Future Proof Retail, een nieuwe generatie (studenten) klaar maken voor de wereld van morgen.


Wat beschouw je als een (circulair) succes?
De samenwerking tussen de verschillende partijen (ondernemers, overheid, onderwijs, betrokken maatschappelijke partijen zoals Vereniging Circulair Friesland, afvalverwerkers) heeft geleid tot bewustwording en enthousiasme om daadwerkelijk circulair te ondernemen. Circulair Kwartier is een entiteit waarin ondernemers elkaar zoeken en vinden in circulaire oplossingen. En ook de inzet en het commitment van de nieuwe generatie.


Wat beschouw je als een (circulaire) les?
Bij circulariteit moet je aanhaken op wat individuen en bedrijven al doen en niet op wat ze (nog) niet doen. Niet alle bedrijven zijn klaar voor circulariteit en daarin moet je begrip en geduld oefenen. De combinatie van empathisch vermogen en enthousiasme helpt in de transitie naar circulariteit.


De Week van de Circulaire Economie is van 3 t/m 7 februari 2020. Meer weten? Ga naar de website.

Meer lezen over Circulair Kwartier Leeuwarden? Bekijk de website.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?