Circulaire Coalitie bedenkt Circular Quest

Circulaire Coalitie bedenkt Circular Quest
library

Van een lineaire economie naar een circulaire economie. Met dit doel voor ogen verenigden meer dan dertig klanten van Van Gansewinkel zich in de Circulaire Coalitie. Onder de werktitel ‘wAARDEvol samenwerken aan een Circulaire Economie’ spraken deze bedrijven op vier oktober tijdens Inspiration360 de intentie uit om samen de transitie te maken.

Vrijdag 9 december vond de eerste bijeenkomst plaats van de Circulaire Coalitie: de planvormingsbijeenkomst. Op deze dag bepaalden de leden samen hun eigen programma: hoe kunnen we optimaal kennis en ervaring delen en leren van elkaars successen en fouten? Volgens de leden is dit mogelijk door te dóen: samenwerken, de kracht van het netwerk gebruiken. Een aanpak waar alle leden achter staan om concrete resultaten te behalen.

De Circular Quest: samen op reis naar de Circulaire Economie

Er is afgesproken om samen op ontdekkingsreis te gaan: de Circular Quest. Een reis waarbij de individuele en collectieve circulaire ontwikkeling centraal staan, dankzij de volgende drie pijlers:

  1. Leren
  2. Toepassen
  3. Delen

Begin 2017 krijgen alle coalitieleden daarom de mogelijkheid om gebruik te maken van een Circular Scan, en starten we met het geven en volgen van masterclasses.

Circular Scan Basic

In samenwerking met Circle Economy wordt allereerst voor drie bedrijven een Circular Scan Basic ontwikkeld en uitgevoerd. Hierna krijgen alle coalitieleden de mogelijkheid om van de scan gebruik te maken.

De scan resulteert per bedrijf in een rapport waarin de roadmap naar een circulair businessmodel beschreven staat. In het rapport staat ook aangegeven wat de huidige stromen zijn die het bedrijf binnenkomen, daar verwerkt worden en weer verlaten als product of als reststroom.

Masterclasses

Verder is besloten om als coalitie masterclasses aan te bieden op specifieke kennisdomeinen, zoals:

  • Introductie in de Circulaire Economie (10 februari)
  • Circulair Inkopen (14 april)
  • Circulaire Business Modellen (9 juni)

Hierna volgen de (nog te ontwikkelen) masterclasses Circulair Ontwerpen en Duurzame Gedragsverandering.

Cross-oververbanden tussen bedrijven

Tijdens de Circular Quest gaan een expertpanel, bestaande uit Maurits Groen, Serge de Gheldere, Prof. dr. Arjan van Weele en Florens Slob, en de programmamanager cross-oververbanden identificeren tussen de deelnemende bedrijven. Zo ontstaat zoveel mogelijk symbiose tussen de partners.

Onderling aan de slag

De bedrijven kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om onderling al aan de slag te gaan. Zeker als het ene coalitielid precies die kennis en ervaring in huis heeft, die het andere coalitielid nodig heeft om de transitie te maken van een lineaire economie naar een circulaire economie. Zo wordt de coalitie een sterk kennisnetwerk waarvan de leden elkaar weten te vinden en kennis delen, want een circulaire economie bereiken we alleen samen.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/1b07e49f301a89a424378a2e07313107_large.jpg
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?