Circulaire Communities of Practice

Circulaire Communities of Practice
library

Om een circulaire economie op grote schaal te realiseren is samenwerking van groot belang. In Communities of Practice kunnen organisatie die werken aan dezelfde thema’s samen op trekken en van elkaar leren. Er bestaan al verschillende communities of practice voor een circulaire economie. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

  • CoP Circulair (ver-)bouwen - Dit traject is bedoeld voor opdrachtgevers met een bouwopgave die zij zo circulair mogelijk willen aanpakken. In vier sessies van een dag word je op weg geholpen met kennis, kunde en ervaring. Onder andere over bouwmaterialen en principes, het (keten)samenwerkingsproces, financieringsvraagstukken en businessmodellen. Een netwerk van externe experts brengt elke dag de gewenste kennis en praktijkervaring in. 
  • CoP Circulaire Economie - In de Community of Practice Circulaire Economie trekken groepen professionals uit het bedrijfsleven samen op om dit deels onbekende terrein te verkennen, de kansen ervan te onderzoeken en waar mogelijk te verzilveren. MVO Nederland heeft dit traject samen met een aantal partners opgezet. Om samen op structurele en gedegen wijze de omslag te maken naar een circulaire manier van denken en werken. 
  • Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie en Onderwijs - In deze community werken scholen en bedrijven samen aan ‘circular economy redesigning’; de transitie naar een circulaire economie. Praktische vraagstukken uit de regio worden samen studenten opgepakt en uitgewerkt.
  • Circular Economy Labs - Het Utrecht Sustainability Institute (USI) organiseert sinds 2013 circular economy labs voor de regio Utrecht. De labs bieden betrokken partijen per sector of productketen de gelegenheid om te debatteren over concrete knelpunten en gezamenlijk acties te formuleren om deze op te lossen met als doel de circulaire economie in de praktijk tot stand te brengen en te versnellen.

Mist er een community of Practice in deze lijst? Laat het ons weten in de reactieruimte hieronder.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here
person

Mark Beumer

Employee at Het Groene Brein

Do you want to comment on this library-item?