Circulaire ICT voor duizenden werkplekken bij de Rijksoverheid

Circulaire ICT voor duizenden werkplekken bij de Rijksoverheid
library

Hoe dagen we de markt uit om circulaire oplossingen te bieden voor de ICT van 150.000 tot 200.000 werkplekken? De Categorie ICT Werkomgeving Rijk is hierover in gesprek met interne organisaties en de markt.

De inkoop van ICT-werkplekapparatuur voor de Rijksoverheid loopt via de Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR), onderdeel het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en ondergebracht binnen de Haagse Inkoop Samenwerking (UBR|HIS). De ambitie van BZK is om binnen vijf tot tien jaar alle onderdelen binnen de Categorie IWR circulair in te richten. In de voorbereiding van deze aanbestedingen heeft BZK onderzocht in hoeverre de markt uitgedaagd kon worden om met circulaire oplossingen te komen.

Inmiddels is het aanbestedingsprogramma in volle gang. BZK wil nu onafhankelijk van de aanbestedingen een continue dialoog opstarten met de markt.

Geleerde lessen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vijf geleerde lessen omschreven. Eén daarvan is dat het zinvol iso m structureen één of twee marktconsultaties per jaar te doen. Benieuwd naar het hele verhaal en de andere geleerde lessen? Bekijk dan de onderstaande factsheet.

Green Deal Circulair Inkopen (GDCI)

De Rijksoverheid is ondertekenaar van de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI), een initiatief van MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. Bedrijven en overheden wisselen binnen de coalitie kennis en ervaringen uit. De opgedane lessen worden breed verspreid, zodat iedereen die te maken heeft met het inkoopproces hiervan kan profiteren. Meer over de Green Deal lees je op www.gdci.nl en de website van PIANOo.

Factsheet GDCI Rijksoverheid
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?