DGBC maakt circulair bouwen meetbaar

Summary
Circulair bouwen willen we allemaal, maar wat is circulair bouwen? Hoe maken we het meetbaar?
DGBC maakt circulair bouwen meetbaar
library

Het moet circulair en het liefst nog circulairder. Het lijkt het nieuwe modewoord binnen bouwend Nederland. Waar een decennium terug alles duurzaam en groen moest zijn, is het nu circulariteit dat de klok slaat. Maar, wat is circulair bouwen? Dutch Green Building Council (DGBC) heeft de eerste stappen gezet in het meten van circulair bouwen.

Verduurzamen van de bouw is een noodzaak

De huidige bouw is nog vaak gebaseerd op het uitbuiten van niet-hernieuwbare bronnen. Een gebouw wordt neergezet en na verloop van tijd afgedankt; de sloophamer gaat er tegenaan. Dat heeft een negatieve invloed op het klimaat. Zeker gezien de groei van onze steden, die met slechts 3% procent van de totale oppervlakte van de aarde verantwoordelijk zijn voor 75% van het wereldwijde energie- en materiaalgebruik. Daarom is circulair bouwen bittere noodzaak. Dus maken veel organisaties mooie sier met de beweringen dat zij circulair werken, maar is dat wel zo? En hoe is dat te meten?

Circulair bouwen is nu te meten

Dus rees de vraag: wat is een circulair gebouw? En hoe meet je die circulariteit dan? Vooral op die laatste vraag moeten veel partijen het antwoord schuldig blijven. Voor DGBC, Metabolic, SGS Search en Circle Economy des te meer reden om het thema eens verder uit te diepen. Een goed idee, zo erkende de Redevco foundation, dat besloot het project te sponsoren. Die partijen hebben samen het rapport A Framework for circular buildings ontwikkeld. Dat rapport maakt inzichtelijk hoe een gebouw op circulariteit te meten is.

Afbreekbaar of herbruikbaar

Want nogmaals de vraag: wat is een circulair gebouw? Moet dat gebouw bestaan uit materialen die door de natuur afbreekbaar zijn? Of mag het best van plastic of beton zijn, maar moet het oneindig herbruikbaar zijn? A Framework for circular buildings geeft de eerste antwoorden. Volgens Edwin van Noort, die namens DGBC bij de totstandkoming betrokken was, ligt er voor de netwerkorganisatie een natuurlijke taak om met dit soort vraagstukken aan de slag te gaan. “We streven naar het verschaffen van handvatten en criteria voor ontwerptrajecten, aanbesteding, tenders en certificering. Het is nu zaak om de indicatoren te gaan testen en uit te zoeken hoe ze in de praktijk tot uiting komen.”

Downloaden

Speciaal voor de Week van de circulaire economie heeft DGBC een Nederlandse samenvatting van A Framework for circular buildings gemaakt. Bekijk de samenvatting van hieronder.

Het hele rapport A Framework for circular buildings is hier te downloaden.

Nederlandse samenvatting van A Framework for circular buildings
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?