Drie jaar GDCI: terugblikken en vooruitkijken

Drie jaar GDCI: terugblikken en vooruitkijken
library

Op 18 november is het drie jaar geleden dat de eerste groep van 18 deelnemers een handtekening zette onder de Green Deal Circulair Inkopen. Inmiddels zijn we met een groep van 45 deelnemers drie jaar verder en komt de officiële looptijd van de Green Deal ten einde.

Er is in die drie jaar veel bereikt. Ruim vijftig pilots zijn (bijna) afgerond en een aantal organisaties is bezig circulair inkopen in de kernprocessen te brengen. De deelnemers deden veel kennis op over wat wel werkt, wat (nog) niet en wat deels. Kennis die we deelden in de 11 Community of Practice (CoP) bijeenkomsten en online bundelen en delen via de Wegwijzer Circulair Inkopen.

Doelstellingen halen

Het delen van de ervaringen is een weerbarstig proces. De inzet van een online database (Simplify) bleek niet ideaal. Maar een gegeven paard (in dit geval van Rijkswaterstaat) mogen we zeker niet in de bek kijken! Om toch de doelstelling rondom het delen van de praktijkervaringen te realiseren, is met dank aan zowel het Rijk als het internationale programma REBUs gestart met het interviewen van alle deelnemers. Deze verwerkt het team van de GDCI tot factsheets en zullen wij binnenkort via ons nationale online communityplatform delen.

In overleg met de projectgroep en een aantal deelnemers stelden we vast dat de doelstelling van de GDCI - op basis van praktijkervaringen en ontwikkelen van kennis voor het versnellen van de circulaire economie middels het inkoopinstrument - slechts ten dele is gehaald. Er is veel geleerd, maar de bewijslast is nog dun, zo gezegd.

Ook zijn er een stevig aantal partijen later aangehaakt en daarom nog niet zover dat zij twee afgeronde pilots hebben en circulair inkopen al in hun beleid kunnen borgen. Daarom is het onze intentie om de GDCI met drie jaar te verlengen.

GDCI wil door

In de verlenging van drie jaar zullen wij een meersporenaanpak volgen waarbij deelnemers zelf kiezen bij welke werkgroep zij aan willen sluiten. Hiermee denken wij voor zowel startende als reeds gevorderde inkopers meerwaarde te bieden.

Om dit goed te kunnen begeleiden is een financiële bijdrage nodig. De eerste drie jaar heeft vooral gedraaid op de persoonlijke inzet van een klein aantal individuen en een incidentele bijdrage vanuit het Rijk en REBus. Om de GDCI naar een volgend niveau te brengen, is een structurele financiering nodig. Gelukkig heeft een groot deel van jullie dit beaamt en ingestemd met het verzoek tot een jaarlijkse bijdrage.

Wij zien er naar uit je bij de volgende CoP bijeenkomst op 17 november te ontmoeten. Om met elkaar het glas te heffen op drie waardevolle jaren en de resultaten die dit opgeleverd heeft. En om gezamenlijk de invulling van de werkgroepen vorm te geven. Want de GDCI maken we samen!

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?