Duurzaam of circulair? Het is en-en, niet of-of

Duurzaam of circulair? Het is en-en, niet of-of
library

Duurzaamheid en duurzaam ondernemen zijn anno 2017 bekende begrippen. Net als circulair ondernemen. Verschillende termen, die misschien (daarom) het idee geven dat er iets te kiezen valt, maar juist samengevlochten moeten worden.

Het woord duurzaamheid werd voor het eerst gebruikt in de 18e eeuw door Hans von Carlowitz met betrekking tot het niet overmatig kappen van bomen. Het is de bedoeling een evenwicht te vinden in het gebruik van grondstoffen en het behoud van de natuur en de aarde. Dat is geen eenvoudige zaak in een wereld waarin het economische credo lang was ‘meer, meer, meer’.

Earth Overshoot Day

Omdat we nu weten dat dat geen houdbare zaak is, is er meer aandacht voor het bewaren van het evenwicht en voor het instandhouden van een leefbare wereld voor de generaties die na ons komen. Maar het is wel even schrikken als je leest dat Earth Overshoot Day (de datum in een kalenderjaar waarop we de grondstoffen die voor dat jaar beschikbaar zijn zonder de aarde uit te putten, hebben opgebruikt) in opeenvolgende jaren steeds vroeger valt.  Van eind december in 1989 is die datum opgeschoven naar 8 augustus in 2016! We leven dus ‘op de pof’, wat uiteindelijk tot uitputting van ons leefgebied zal leiden.

Organiseren

Bij duurzaamheid hoort ook duurzaam organiseren. Dat is zó organiseren dat we wat minder verbruiken, wat meer hergebruiken en gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. Denk aan langer met iets doen, repareren in plaats van weggooien en wind- en zonne-energie.

Circulair organiseren gaat nog iets verder. Hierbij is sprake van afspraken tussen allerlei partijen in de keten (van grondstof tot en met ‘afval’.)  Zo organiseren betekent dat er niet alleen binnen het eigen bedrijf geprobeerd wordt om zo duurzaam mogelijk met ‘spullen’ om te gaan, maar dat dat geldt voor de hele keten en dat er dus afspraken moeten worden gemaakt tussen bedrijven. De economie zelf staat ter discussie, niet (alleen) één partij of aspect.

Kiezen

Kiezen tussen duurzaamheid en circulair organiseren? "Nee", zegt Jan Jonker (hoogleraar Duurzaam Ondernemen), "het is nodig dat er zowel duurzaam als circulair wordt georganiseerd, dat we gaan van een lineaire naar een circulaire economie. Het is een kwestie van en-en en niet van of-of".

Lees de hele blog van Jan Jonker over duurzaamheid en circulair organiseren op SigmaOnline.

Over de auteur

Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn werk concentreert zich op drie samenhangende thema’s: de opkomst van de WEconomy, het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en het anders denken over geld oftewel ‘hybride bankieren’. Zijn meeste recente boek is de bestseller ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ (2014). Momenteel werkt hij met een team aan een landelijk onderzoek naar Business Modellen in de Circulaire Economie, waarvan de resultaten gepresenteerd worden op een symposium in mei 2017 in Arnhem.

Lees ook de eerder geplaatste blogs van Jan Jonker:

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?