Duurzame match Royal Flora Holland en Milgro

Summary
Royal FloraHolland en Milgro, marktleider in onafhankelijk afval- en grondstoffenmanagement, zijn een samenwerking aangegaan om het afvalmanagement van Royal FloraHolland te verduurzamen.
Duurzame match Royal Flora Holland en Milgro
library

Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiling ter wereld, en Milgro, marktleider in onafhankelijk afval- en grondstoffenmanagement, zijn een samenwerking aangegaan om het afvalmanagement van Royal FloraHolland te verduurzamen.

Onderweg naar Zero Waste: 

Milgro is als partner geselecteerd na een intensieve selectieprocedure op basis van Best Value Procurement, dat uitgaat van het inkopen en realiseren van de hoogste waarde voor de laagste prijs.

Geen restafval en hergebruik van grondstoffen

Verantwoord ondernemen door innovaties toe te passen is een belangrijk speerpunt van Royal FloraHolland. Zo ook op het gebied van afvalmanagement. De overgang naar een circulaire economie brengt afvalmanagement op een nieuw, hoger niveau. Door Royal FloraHolland is een zero waste ambitie geformuleerd. Daarin wordt gestreefd naar een veiling zonder restafval en een zo hoog mogelijk hergebruik van grondstoffen. De aanpak van Milgro, sturen vanuit data en inzicht om afvalstromen te beheersen, verspilling van grondstoffen in bedrijfs- en ketenprocessen te verminderen en de terugreis van grondstoffen te organiseren, sluit naadloos aan bij de circulaire ambitie van Royal FloraHolland.

Smart afvalmanagementsysteem

Door inzet van het digitale afvalmanagementsysteem van Milgro komt Royal FloraHolland in controle over de afvalstromen. Er ontstaat een beheerst proces en de afvaldata zijn sluitend. Milgro stuurt vanuit de data en specialistische kennis op continue verbetering van services en prestaties, optimalisatie van recycling en hergebruik van grondstoffen. De gebruikte grondstoffen behouden hun waarde en de kosten van afvalmanagement, voor Royal FloraHolland en haar klanten, gaan afnemen. Kortom, Milgro zorgt voor winstgevende duurzaamheid.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?