Hulp bij Circulair Inkopen

Hulp bij Circulair Inkopen
library

Als organisatie kun je bijdragen aan de circulaire economie door te beginnen met circulair inkopen. door afspraken te maken met toeleveranciers dat producten na de gebruiksfase opnieuw optimaal worden ingezet. Hierbij staat waardebehoud centraal. Er zijn verschillende partijen die je kunnen helpen bij dit proces.

  • Op maat ondersteuning via Nederland Circulair! - Heb jij als bedrijf een ondersteuningsbehoefte in het realiseren van producten en diensten die bijdragen aan de circulaire economie? En is er voor jouw vraagstuk nog geen match te vinden? Schakel dan Nederland circulair! in, wij bieden voor verdiepende ondernemersvraagstukken ondersteuning op maat.

  • Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) - De Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) is een initiatief van MVO Nederland, NEVI, Kirkman Company, Rijkswaterstaat, copper8 en PIANOo. Sinds mei 2013 zetten zij zich in om ondernemers en overheden te ondersteunen bij hun ambities op circulair inkopen. In de GDCI werkt een coalitie van ruim 30 organisaties samen om circulair inkopen in de praktijk te realiseren. Doe ook mee en leer in samenwerking met anderen. Via dit portaal kunt u ook ondersteuning op maat aanvragen.
  • Wegwijzer Circulair inkopen - Met de handvatten in deze wegwijzer kunt u zowel op strategisch niveau beslissingen nemen als op uitvoerend niveau concrete stappen zetten. De wegwijzer is dan ook bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. 
  • Checklist circulair inkopen - Pianoo, het expertisecentrum aanbestedingen, heeft een checklist gemaakt met aandachtpunten waar op gelet moet worden wanneer met gaat beginnen met circulair inkopen.
  • Rebel group - Samen met de Gemeente Rotterdam heeft de afval en recyclinggoep van Rebel group gewerkt aan een tool om circulair inkopen te structureren. Interesse in de ervaringen en mogelijkheden? Neem contact op

Missen er nog punten op dit lijstje? Laat het ons weten via de reactieruimte hieronder.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?

Saskia Ras
Saskia Ras

Hallo, ik mis de Circulair Inkopen Academy (door PIANOo) en de MVI-helpdesk (ook vanuit PIANOo). Vriendelijke groet, Saskia

23 September 2017 13:18