Informatie over circulaire economie

Informatie over circulaire economie
library

Hoe meer we leren over circulair ondernemerschap, hoe meer vragen er naar boven komen. Circulaire Economie is een complex begrip dat soms maar lastig uit te leggen is. Het kan helpen om meer achtergrondinformatie en publicaties hierover te lezen. Hieronder vind je een greep uit de beschikbare bronnen over dit concept.

  • Kenniskaart Circulaire Economie – Vanuit Nederland Circulair wordt als sinds 2015 gezorgd voor een helder overzicht van actuele publicaties over de circulaire economie. Door een intuïtieve infrastructuur van vragen wordt je door samenvattingen van artikelen en rapporten heen geleid. Ook is er een literatuurlijst beschikbaar die je doorverwijst naar de achterliggende documenten.
  • Informatiekaart Circulaire Economie - De informatiekaart geeft in een oogopslag een overzicht van doelen, principes, verdienmodellen, werkwijze en de voor- en nadelen om als ondernemer met circulaire bedrijfsmodellen aan de gang te gaan. 
  • Bibliotheek van Nederland Circulair – Op deze website worden artikelen en informatieve berichten verzameld op de bibliotheek-pagina. Wellicht dat de informatie die jij zoekt hier ook tussen staat.
  • Themapagina Circulaire Economie van PBL – Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een interactieve thema pagina gepubliceerd over de circulaire economie. Op deze website wordt een korte introductie op dit begrip  gegeven en wordt een overzicht gegeven van de kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland.
  • Journal of Industrial Ecology on Circular Economy – het internationale wetenschappelijke Journal of Industrial Ecology, dat gepubliceerd wordt vanuit de University of Yale heeft in juni 2017 een speciale uitgave gepubliceerd over de circulaire economie. Dit journal is vrij toegankelijk.
  • Bibliotheek van de Ellen MacArthur Foundation – De Ellen MacArthur Foundation laat op verschillende thema's onderzoek doen naar de betekenis en impact van de circulaire economie. Op deze website kun je naast een introductie met het begrip Circulaire economie, ook een uitgebreide database bekijken met rapporten over o.a. circulaire economie in Europa, de rol van de overheid en de kansen voor ondernemers. 

Missen er belangrijke bronnen in dit lijstje? Laat het ons weten in de reactieruimte hieronder. 
 

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?