Kan producentenverantwoordelijkheid de transitie naar Circulaire Economie versterken?

Kan producentenverantwoordelijkheid de transitie naar Circulaire Economie versterken?
library

Voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu verkende EY Climate Change and Sustainability Services hoe Extended Producer Responsibility (EPR) ingezet kan worden om ecodesign en circulaire economie nog meer te stimuleren. Geïnspireerd door EPR systemen in Frankrijk en België, worden mogelijkheden verkend zoals versterken van financiële prikkels.

Leidende rol in de circulaire economie

De transitie naar de circulaire economie is wereldwijd in volle gang. Nederland heeft hier een leidende rol in. De circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen. Voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu verkende EY Climate Change and Sustainability Services hoe Extended Producer Responsibility (EPR) ingezet kan worden om ecodesign en circulaire economie nog meer te stimuleren.

Input voor Rijksbrede programma Circulaire Economie

De resultaten van het onderzoek dienen als input voor het nieuwe Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3) en het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Beleidsmakers in Nederland bekijken verschillende opties om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Dit rapport doet onderzoek naar het potentieel van EPR voor de circulaire economie.

Dit rapport combineert inzichten uit de internationale literatuur. Ook geven Nederlandse koplopers uit de circulaire economie hun reflectie. Het rapport identificeert verschillende mogelijkheden om EPR te gebruiken in de transitie naar een circulaire economie.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?