Kansen voor verduurzaming bedrijfskleding bij publieke sector

Kansen voor verduurzaming bedrijfskleding bij publieke sector
library

Rijkswaterstaat heeft, als een van de partners in het European Clothing Action Plan (ECAP), onderzocht wat er nodig is om bedrijfskleding circulair te maken en welke rol de overheid hierin kan spelen. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in het onlangs verschenen European Workwear Report.

Elk jaar wordt in Europa 93.000.000 kg werkkleding aangeschaft. Dat betekent dat we in Europa ook jaarlijks miljoenen kilo’s aan bedrijfskleding en -textiel weggooien. Naast allerlei praktische aanbevelingen voor het circulair maken van de textielsector, geeft het ECAP-rapport voorbeelden uit onder meer Denemarken, Polen en Nederland, zoals de recyclebare werkkleding van de sluisstewards bij Rijkswaterstaat zelf.

Businesscases

Deze voorbeelden laten zien dat hergebruik en/of een hoogwaardige bestemming van de vezels goede businesscases kunnen opleveren. Bovendien geldt: hoe meer overheidsorganisaties het goede voorbeeld geven en aan de slag gaan met circulaire inkoop van bedrijfskleding, hoe meer partijen binnen de keten worden bereikt. Voor leveranciers wordt het dan normaal om ook bij andere afnemers bedrijfskleding met gerecycled materiaal aan te bieden.

Inhoud rapport

Het rapport geeft een overzicht van de huidige markt voor werkkleding in de Noord-West Europese landen en geeft inzicht in de belemmeringen en kansen die er zijn om circulariteit in de sector te realiseren. Daarnaast worden voor de diverse stakeholders die een rol spelen in werkkledingsector aanbevelingen gedaan wat zij zelf kunnen doen om de werkkledingsector circulair(der) te maken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van meer servicegerichte diensten; zoals het leasen van werkkleding, reparatie, of door het opzetten van een gecontroleerd terugname- of terugkoop systeem. En natuurlijk door beter te kijken naar hergebruik en het gebruik van gerecyclede textielvezels in nieuwe kleding.

Lees het complete rapport hieronder.

ECAP Workwear Report 2016
Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this library-item?