Landelijk Onderzoek Business Modellen voor de Circulaire Economie

Landelijk Onderzoek Business Modellen voor de Circulaire Economie
library

Op 6 oktober lanceerde Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit, een nationaal onderzoek naar de circulaire economie.

Dat is hard nodig, gezien de uitkomsten van een eerder regionaal onderzoek. Daaruit bleek dat de circulaire economie volop belangstelling geniet, maar het toepassen in organisaties komt nog nauwelijks van de grond. Als het bedrijfsleven de circulaire kar moet gaan trekken, dan zijn er nieuwe business- en verdienmodellen nodig. En die ontbreken grotendeels.

Vul de nationale enquête in!

Het nationale onderzoek naar de Circulaire Economie heeft tot doel om de kansen en uitdagingen voor bedrijven en burgers, in kaart te brengen. Met die inzichten kunnen dan die nieuwe business- en verdienmodellen ingericht worden. Streven is dat er daardoor geen waarde meer verloren gaat. Grondstoffen komen terug in de keten en zijn de basis zijn voor werk, producten en verdiensten. Samenwerken om samen waarde te creëren. Zet de eerste stap en vul de enquête in.

Grote belangen

Het belang is echter groot: wil de regering haar ambities voor een circulaire economie bij benadering halen, dan zullen er vele miljarden geïnvesteerd moeten worden in nieuwe infrastructuur en organisatievormen. De financieringsruimte daarvoor ontbreekt vrijwel volledig in de begroting van de overheid.

Om een aanpak zeker te stellen die past bij de urgentie van de opgave roept Jan Jonker de regering, en de Minister President in het bijzonder, op om met een Deltaplan Circulaire Economie te komen. Een maatschappijbreed plan, want in dit land waar we zo goed zijn in brede maatschappelijk discussies wordt het hoog tijd voor breed maatschappelijk aanpakken. Dat verdient de urgentie om met elkaar vol de schouders onder een duurzame transitie te zetten. Dat wordt ook opgeroepen door de tijdshorizon; 2030 is maar 14 jaar na nu. Maar dat vraagt dan wel om de bemensing vanuit de regering en voldoende budget en risicokapitaal om de noodzakelijke (probeer) investeringen rond te krijgen.

Meer weten over dit onderzoek? Lees het uitgebreide artikel op duurzaamnieuws.nl.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here
person

Jan Jonker

Do you want to comment on this library-item?