Nieuwe subsidieregeling open voor circulaire ondernemers

Summary
Financiële ondersteuning voor circulaire ambities
Nieuwe subsidieregeling open voor circulaire ondernemers
library

Onlangs zijn er verschillende regelingen gelanceerd waar circulaire ondernemers op in kunnen schrijven. Nieuwsgierig of een van deze regelingen op jou van toepassing is? Hieronder vind je een korte samenvatting van wat de regelingen inhouden.

DEI+ CE
Ga je een innovatieproject starten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik? Of heb je een pilotproject voor biobased grondstoffen? Draagt dit ook bij aan minder CO2 in Nederland? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de regeling DEI+: Circulaire economie. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheden van het toetsen van een projectidee

TSE Industrie - Circulaire Economie
Op 6 juli 2021 opent een nieuwe subsidie: thema Circulaire Economie (CE) in de TSE Industrie. De subsidie is speciaal bedoeld voor onderzoek en ontwikkeling gericht op nieuwe producten, diensten en processen voor de circulaire economie. De innovaties moeten uiterlijk in 2030 leiden tot een eerste markttoepassing in Nederland. Interesse? Kijk hier meer informatie.

MKB Idee
Voldoende deskundig en bekwaam personeel is goud waard voor een onderneming. Maar hoe kom je daar in deze tijd aan en zorg je er bovendien voor dat hun kennis en vaardigheden up-to-date blijven? De RVO regeling MKB Idee ondersteunt ondernemers die een goed idee hebben om de ontwikkeling van werknemers in hun bedrijf, branche of regio te stimuleren. De ondernemers sporen zelf knelpunten op die hen ervan weerhouden om te investeren in menselijk kapitaal en bedenken daar een innovatieve oplossing voor. De regeling opent binnenkort, houd deze pagina in de gaten.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?