Ondernemers; toon lef, risico en versnelling

Ondernemers; toon lef, risico en versnelling
library

Van service naar product en waarde geven aan reststromen. Vooral met lef, risico en versnelling. Een verslag van het Inspiratiecafé ‘bruikbare Circulaire Economie in de Schiedamse praktijk’ van 8 maart. Georganiseerd door de gemeente Schiedam samen met Nederland circulair! en PulsUp.

Maar liefst 45 deelnemers kwamen naar het Inspiratiecafé in het ONS-Pand in Schiedam. Na de intro van programmamanager duurzaamheid Eelco Schippers en beleidsambtenaar economische zaken Anske Plante, verwelkomde wethouder Marcel Houtkamp de gasten met een inspirerend verhaal over de ontwikkeling van duurzaamheid in het algemene en in Schiedam in het bijzonder. Zijn collega-wethouder voor duurzaamheid Patricia van Aaken ondertekende op datzelfde moment in Utrecht de Green Deal Aardgasvrije Wijken. Schiedam onderzoekt de mogelijkheid om twee woonwijken te laten verwarmen op restwarmte van de industrie.

Inleidingen

Douwe Jan Joustra van Nederland circulair! verzorgde een inleiding over de basis van de circulaire economie. Hij ging in op de basisprincipes van circulariteit: leren van de ecologie en behoud van ‘embedded energy’ om vergankelijkheid tegen te gaan (door energie en arbeid). Vervolgens nam hij de aanwezigen mee in enkele trends, zoals de groeiende aandacht voor servicegerichte businessmodellen: niet het product wordt een service maar service wordt het product! Om dat te realiseren is design nodig op drie niveaus: productdesign, servicedesign én businessdesign. Het is aan te raden in Schiedam en de regio initiatief te nemen tot een CIRCO-training, die op deze designopgaven is gericht en voor ondernemers een heldere en toepasbare nieuwe benadering geeft.

Freek van Eijk ging in op de kansen die er liggen op industrieterreinen in Schiedam. Samen goed voor werkgelegenheid voor 25.000 mensen, verdeeld over 2.800 bedrijven waaronder kleinschalige industrie, groothandel, haven gerelateerde activiteiten en detailhandel. Zo wordt het bedrijventerrein Nieuwe-Mathenesse verduurzaamd en er is rond de A20 een revitalisatie bezig. Van Eijk liet aan de hand van voorbeelden zien welke kansen er bijvoorbeeld liggen op het vlak van delen van grondstoffen (PulsUp inventarisaties en Floow2), nieuwe activiteiten door levensduurverlenging (repairshops, refurbishment), overstappen naar services, afval als grondstof (bijv. de samenwerking tussen RotterZwam, Douwe Egberts en de gemeente Schiedam), gebruikmaking van duurzame energieopwekking op platte daken (Econnetic initiatief) en revitalisatie van leegstaande gebouwen (Sodafabriek in Schiedam).

Interactieve deelsessies

1) Pulsup

Jan Jongert van Pulsup ging in op reststromen. Hoe kan ik meer doen met mijn reststromen? Waarom doe ik dat eigenlijk nog niet en wat heb ik nodig om dat wel te doen? Basisidee: meer waarde geven aan de stromen die nu verloren gaan of tegen betaling worden afgevoerd door het uitwisselen binnen een lokaal netwerk. Joost de Groot gaf uitleg van het concept en een presentatie van resultaten tot dusverre en kijkje in de toekomst middels presentatie eerste versie van digitaal platform dat in ontwikkeling is. Boskalis maakt graag gebruik van het aanbod van PulsUp om voor twee bedrijven de grondstofstromen door te lichten.

2) Rol gemeente en bedrijven

Douwe Jan Joustra van Nederland circulair! ging in op wat nodig is om de transitie te versnellen. Wat kan de overheid doen en wat hebben de bedrijven nodig? Hij deed dit aan de hand van de 5 R’en (Richting, Ruimte, Resultaat, Rekenschap en Relatie). De groep sprak over de rol van de gemeente en noemde onder meer:

  • Visie, ambitie, roadmap
  • Condities scheppen
  • Informeren, inventariseren en verbinden
  • Faciliteren
  • Circulair inkopen
  • Belemmeringen wegnemen
  • Ruimte voor experimenten
  • Cross departementale aanpak

3) Nieuwe businessmodellen

Freek van Eijk van Nederland circulair! ging in op nieuwe businessmodellen. Wat verandert er in de circulaire economie? Hoe kan ik mijn bedrijf daarop voorbereiden? Deelnemers merkten op dat afval vanuit een ander perspectief bekeken moet worden: als kans en als iets van waarde dat de weg is kwijtgeraakt. Men ziet de kansen van delen, maar ervaart dat daar wel vertrouwen voor nodig is. Men zou graag zien dat repair en refurbishment een push krijgen door verlaging van de BTW of door goede regelingen rondom sociale arbeid. Er is een noodzaak voor samenwerking met financiële instellingen om businessmodellen te realiseren die uitgaan van gebruik in plaats van bezit. Samenwerking met kennisinstellingen kan een enorme impuls geven aan re-design opgaven van bedrijven. Ook kan waarde worden toegevoegd door studies en inventarisaties waar de gemiddelde MKB’er niet aan toekomt.

4) "What get’s measured, get’s managed"

Hoe leidt kennis van materiaalstromen binnen bedrijven tot minder verspilling? Laurens Groen van Milgro legde uit hoe je zicht krijgt op materiaalstromen en welke kansen dat biedt. Milgro, gevestigd op bedrijventerrein Rotterdam Noord West, heeft een geautomatiseerd systeem ontwikkeld waarmee de materiaalstromen in een bedrijf gevolgd kunnen worden. Het gebruik en verlies per stap in het proces wordt inzichtelijk en na verloop van tijd is de reststroom materiaal/afval voorspelbaar aan de hand van de geplande productie. Laurens: “Afval is een product dat de weg kwijt is”. Afval is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de producent.

Slot

Uit de sessies kwam naar voren dat voor een transitie naar een circulaire economie zowel ondernemers, overheid en onderwijs (de gouden driehoek) nodig zijn.

Ondernemers: Lef, risico en versnelling.
Overheid: Stimulerend, facilitair en verbindend.
Onderwijs: Kennisontwikkeling, valorisatie en bewustwording.

Diverse voorbeelden uit de regio kwamen naar voren. Voorbeelden die vaker gedeeld moeten worden, omdat ze inspireren. Eén van de platforms waar die best practices zeker moeten terugkomen is www.circulairondernemen.nl. De community van Nederland circulair! met actuele informatie over events, best practices en tools.

De discussies waren levendig en ook na afloop was er, onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes van De Garde van Schiedam, blijvende interactie tussen de deelnemers. Deze dynamiek wil Schiedam niet laten lopen… Een sessie die voor herhaling vatbaar is!

Video impressie

De Film Makelaar maakte een korte video impressie van de sessie. Bekijk de video hieronder. Heb je vragen of opmerkingen over circulaire economie in Schiedam? Of wil je meer informatie over hoe kennis van materiaalstromen binnen jouw bedrijf kan leiden tot minder verspilling? Wil je zelf meer doen met je reststromen? Neem dan contact op via innovatie@schiedam.nl.

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?