Project Re-StORe onderzoekt de impact van oplossingen voor organisch afval

Summary
In Re-StORe onderzoeken we hoe de duurzaamheidsimpact bepaald kan worden van oplossingen om organische reststromen te verwerken.
Project Re-StORe onderzoekt de impact van oplossingen voor organisch afval
library

Bedrijven en instituties hebben moeite om de duurzaamheidsimpact te bepalen van oplossingen om organisch afval te verwerken, zoals compostering of biovergisting. Dit vormt mogelijk één van de redenen waardoor nieuwe initiatieven lastig van de grond komen. In Re-store wordt een methode ontwikkeld om deze impact beter te kunnen bepalen.

Re-StORe bouwt verder op kennis van Re-Organise (een onderzoek over hoe organisch afval in stadslandbouwgebieden met behulp van nieuwe oplossingen lokaal kan worden hergebruikt). Re-StORe richt zich op de gehele keten van inzameling, verwerking en verwaarding.

Impact oplossingen voor organisch afval

In Re-StORe wordt in twee jaar, van mei 2018 tot mei 2020, kennis ontwikkeld voor het bepalen van de duurzaamheidsimpact van oplossingen om organisch afval te verwerken. Naast de financiële consequenties wordt onderzocht welke ecologische en sociale effecten af te leiden zijn van bepaalde initiatieven. Daarbij wordt onderzocht welke indicatoren van belang zijn voor bepalen van de impact en tevens hoe deze indicatoren meetbaar gemaakt kunnen worden.

Daarnaast wordt een simulatiemodel ontwikkeld om te kunnen voorspellen wat het effect van bepaalde ontwerpkeuzes en systeemwijzigingen in de keten van afvalinzameling tot afvalverwerking en gebruik van geproduceerde grondstoffen.

Doel

Het beoogde doel is om tot een laagdrempelige methode te komen die bedrijven en instituties kunnen gebruiken om (hun) oplossingen rondom organisch afval te testen en verbeteren.

Benieuwd naar de betrokken partijen, het team en meer informatie? Bezoek onze website.

Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this library-item?