Re-Organise publicatie: kansen en knelpunten voor het decentraal verwerken van organisch afval

Summary
Deze publicatie is het resultaat van een tweejarig praktijkgericht onderzoek van de HvA naar het sluiten van stedelijke kringlopen door decentrale verwerking van organisch afval. Cases: stadslandbouw.
Re-Organise publicatie: kansen en knelpunten voor het decentraal verwerken van organisch afval
library

In het RAAK-MKB-project Re-Organise onderzocht de Hogeschool van Amsterdam, samen met Aeres Hogeschool, de kansen en knelpunten voor het decentraal verwerken van organisch afval (bij stadslandbouwlocaties). Aanleiding hiervoor waren de vragen over dit onderwerp die speelden bij meer dan tien bedrijven. De resultaten lees je hieronder.

Hoe kunnen organische reststromen decentraal worden verwerkt en benut door de inzet van nieuwe technische en organisatorische oplossingen, zodat de economische en ecologische waarde stijgt? Dat was de centrale vraag in het Re-Organise-onderzoek. Twee stadslandbouwlocaties dienden als casestudie om praktijkgericht onderzoek te doen naar organische reststromen en businessmodellen. Daarnaast werden samen met bedrijven projecten uitgevoerd om de technieken voor de decentrale verwerking van organisch afval te optimaliseren.

Resultaten

Het onderzoeksproject Re-Organise heeft de volgende concrete resultaten voor bedrijfsleven, beleidsmakers, onderzoekers en onderwijs opgeleverd:

  1. Een keuzekaart, waarmee bedrijven met organische reststromen inzicht krijgen in de verwerkingstechnieken die voor hen interessant zijn op basis van hun wensen en middelen.
  2. Factsheets die inzicht geven in de verwerkingsprocessen en de voor- en nadelen bij decentrale toepassing.
  3. Een serious game. Het spel 'Handel in organische reststromen' kan worden gebruikt om gezamenlijk oplossingen te creëren voor lokale benutting van organische reststromen.
  4. Datasets van reststromen en circulaire concepten voor stadslandbouwcases waarin technische mogelijkheden worden gecombineerd met de wensen en kansen in een gebied.
  5. Prototypes, randvoorwaarden en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van kleinschalige verwerkingsmethoden voor decentrale verwerking (technisch en organisatorisch).

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Composteren, vergisten, wormencomposteren, insectenkweken, paddenstoelenkweken en biomeilen lijken geschikt te zijn (of binnen enkele jaren te worden) voor decentrale toepassing.
  • Een groot aantal reststromen wordt bij de onderzochte stadslandbouwgebieden nog afgevoerd en extern verwerkt. Uit onderzoek blijkt dat dit voornamelijk gft, gewasresten, snoeiafval, grasmaaisel, mest en bierbostel zijn.
  • Het openbaar groen voorziet in één van de grotere reststromen binnen de gebieden. Deze worden vaak door externe partijen onderhouden en afgevoerd.
  • Gezamenlijke inzameling en verwerking van organische reststromen vindt in beide gebieden nog nauwelijks plaats. Dit heeft onder andere te maken met de benodigde expertise, afspraken omtrent eigenaarschap en verantwoordelijkheid, de benodigde investeringen en de complexiteit van de bestaande regelgeving.
  • De decentrale oplossingen worden toegepast op kleinere schaal dan de 'centrale' inrichtingen. De decentrale oplossingen dienen echter vaak aan de regelgeving voor grootschalige verwerking te voldoen, waardoor kosten en tijdsinvestering voor vergunningen, registraties en controles vaak niet in verhouding zijn met de opbrengsten.

Download hier de volledige publicatie.

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?