Van fles naar fleece: de kringloop van plastic recyclen

Van fles naar fleece: de kringloop van plastic recyclen
library

Recycling staat steeds hoger op onze agenda's. En terecht overigens, want onze consumptie is in zestig jaar verviervoudigd. Wat er gebeurt met al dat plastic wat in de oranje container belandt of binnen je bedrijf wordt gescheiden?

Gebruikt plastic
Verbruikt je omgeving of jij veel kunststof en wil je aan het milieu denken? Of ben jij je bewust van de toenemende groei in plasticgebruik en wil je dit tegen gaan? Grote kans dat jij recycled. Je plastic verpakkingsafval verdwijnt regelmatig in een doorzichtige zak, oranje bak of gaat op weg naar een sorteerstation. Maar zo bekend als recyclen is geworden, zo onbekend is vaak nog wat er precies met het netjes gescheiden afval gebeurt.  

Beginnen bij het begin: de soorten kunststof

Zo zijn er drie verschillende soorten kunststof: thermoplasten, thermoharders en elastomeren. Thermoplast is het soort kunststof dat bij hitte smelt en dus goed gerecycled kan worden. Voor de verschillende thermoplasten zijn codes, deze zijn bedoelt voor bedrijven die plastic inzamelen en verwerken. De code is een driehoek opgebouwd uit pijlen met daarin een getal. Dit cijfer geeft aan of het bijvoorbeeld om PP, PET, PS of PVC gaat. Een uitgebreider overzicht van codes en uitleg hierover vind je hier. Na inzameling kan de verwerking beginnen.

Plastic in beweging
En zo komt de kringloop van het plasticafval in beweging. Eerst gaat het plastic naar een sorteerstation. Hier worden onregelmatigheden als metaal, kleine verstekelingen en losgeraakte etiketten verwijderd. Ook wordt er in dit stadium onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten thermoplast. Als de verzameling, controle en na-scheiding is afgerond, kan het plastic beginnen aan de eerste stappen op weg naar een nieuw leven.

Plastic in de verwerkingsfabriek

Gesorteerde, samengeperste balen plastic vertrekken naar een verwerkingsfabriek. Hier aangekomen wordt het plastic eerst versnipperd, gewassen en gedroogd. Vervolgens wordt het vermalen en daarna samengeperst tot korrels die we granulaat noemen. Het kunststofgranulaat is nu klaar voor het krijgen van een nieuwe toepassing. Dankzij innovatie en samenwerkingsverbanden wordt er steeds meer en beter gebruik gemaakt van gerecycled plastic. Maar in welke gebruiksvoorwerpen wordt dat ingeleverde plastic dan allemaal verwerkt?

Van fles tot verwarmend fleece
Er wordt een uiteenlopend scala aan producten aangeboden. Zo kan je als gemeente je nieuwe park grotendeels vormen en inrichten met voorwerpen gemaakt van gerecycled plastic: kunststof fundering, diamantkop-paaltjes, balken, vlonders, straatmeubilair en bloembakken die gemaakt worden. Als bouwbedrijf kan je bijvoorbeeld meer focus op MVO leggen door gebruik te maken van bouwmaterialen van gerecycled kunststof. Denk hierbij aan plastic balken, L-elementen, palen, buizen en beschoeiing.

En ook in huishoudens vind je producten waar gerecycled plastic in is verwerkt. Emmers, kratten, kliko’s, flessen, wasmanden, klerenhangers, speelgoed en zelfs fleecevesten gemaakt van deels gerecycled plastic. Zo kan je haast niet anders, dan alleen maar warme gevoelens krijgen van recyclen.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?

Bert Vink
Bert Vink

Zijn de kunststof fundering, diamantkop-paaltjes, balken, vlonders, straatmeubilair en bloembakken wederom recyclebaar aan het eind van hun levensfase? Zo niet, dan is er geen sprake van een kringloop maar van een verlengde lineaire productieketen. Wat is de stand van zaken?

28 January 2017 00:52