VroegeFasefinanciering: een lening voor innovatieve starters

Summary
Deze regeling van het ministerie van EZ is voor start-ups met innovatieve en duurzame ideeën
VroegeFasefinanciering: een lening voor innovatieve starters
library

Veel innovatieve ideeën komen vanuit nieuwe start-ups die het anders doen en waarbij duurzaamheid en MVO in het DNA zit. Een probleem is vaak dat deze start-ups financiële middelen missen om uit te groeien tot volwaardige bedrijven. En dat is jammer, want zij kunnen juist helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Ideeën voor een betere wereld

Gelukkig voor deze start-ups heeft het ministerie van Economische Zaken de Vroegefasefinanciering (VFF) ontwikkeld. Zo kunnen slimme ideeën daadwerkelijk uitgroeien tot volwaardige bedrijven. De 'vroege fase' is de periode tussen het idee en de productontwikkeling. Met de lening onderzoeken zij of hun idee technisch haalbaar is en geschikt is voor de markt (proof of concept).

Voor wie? 

De VFF is niet uitsluitend voor start-ups. Zowel starters als gevestigde bedrijven profiteren van de Vroegefasefinanciering. VFF richt zich op 3 doelgroepen:

  • mkb-ondernemers (klein en middelgroot)
  • innovatieve starters (≤ 5 jaar)
  • academische innovatieve starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een academisch ziekenhuis)

Twijfel u over of u in aanmerking komt voor de VFF? Lees dan deze pagina.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?