Wat zijn de succesfactoren en knelpunten bij circulair inkopen in de praktijk?

Wat zijn de succesfactoren en knelpunten bij circulair inkopen in de praktijk?
library

Dat het anders moet staat buiten kijf. De grote vraag is echter: hoe? Het doel van dit onderzoek is om de kennis over circulair inkopen te vergroten en om praktische handvatten te leveren aan organisaties die circulair inkopen willen toepassen. Hoe pak je circulair inkopen aan en waar moet je rekening mee houden? Lees hier meer over in dit onderzoeksrapport.

Een andere manier van denken is cruciaal
De lineaire manier van denken en leven waarbij we steeds nieuwe grondstoffen gebruiken, er iets van maken en het daarna weer vernietigen of weggooien (‘take, make, waste’) put onze aarde uit. Een transitie naar een andere manier van denken en leven is cruciaal en noodzakelijk. Het kan ook anders.

Het inkoopproces als sleutel naar een circulaire economie
Een van de sleutels om de transitie richting een circulaire economie aan te jagen ligt bij het inkoopproces. Inkopers stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen, en nemen daarom een belangrijke functie in bij het stimuleren van de circulaire economie. Circulair inkopen is een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De essentie van circulair inkopen is het borgen door de inkoper van de afspraken dat ingekochte producten volgens de principes van de circulaire economie zijn gemaakt of tot stand gekomen en dat ze ook na gebruik weer opnieuw zullen worden verwerkt.

Succesfactoren en knelpunten bij circulair inkopen
Dit onderzoek toont de belangrijkste knelpunten en succesfactoren bij het toepassen van circulair inkopen in de praktijk. Daarnaast geeft het inzicht in hoe het circulaire inkoopproces eruit ziet. Tot slot is het "Circulair Procurement for Value" (CP4V) model ontwikkelt. Organisaties bevinden zich in verschillende fases van volwassenheid met betrekking tot circulair inkopen. Het CP4V is en diagnosemodel dat laat zien waar je als organisatie staat op de circulaire inkoopladder en wat er nodig is om een stap verder op deze ladder te komen om je circulaire inkoopactiviteiten steeds verder te professionaliseren.

Lees hieronder het onderzoeksrapport Circulair Inkopen in de Praktijk.

Onderzoek_Circulair_Inkopen_in_de_praktijk_-_januari_2016_definitief.pdf
Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?