Wie pakt regie in de circulaire economie

Wie pakt regie in de circulaire economie
library

In de huidige lineaire economie hebben mensen ‘spullen’ vaak in eigendom. In de circulaire economie is er steeds minder sprake van overdracht van eigendomsrecht. Het gaat daar om toegang tot. Deze situatie brengt een hoop voordelen met zich mee, maar ook een paar problemen. Want wie heeft er eigenlijk toegang tot de diensten en producten en wie regelt wat?

Een product blijft in de nieuwe economie veelal eigendom van de producent. Deze 'verkoopt' het product niet, maar de dienst (zoals licht, mobiliteit, warmte, hoofdtelefoons). Het product blijft eigendom van de producent. Deze heeft er dan ook belang bij een product op een zodanige manier te vervaardigen dat het zo lang mogelijk in goede staat blijft. Dit in tegenstelling tot de ‘planned obsolecence’, ook wel bekend als geplande veroudering, waarmee in de lineaire economie producten vervaardigd worden om weer zo snel mogelijk een nieuw product te kunnen verkopen.

Vragen

Een ideaal systeem zou je denken. Toch zijn er genoeg vragen die beantwoord moeten worden. Want wie heeft er precies toegang tot deze diensten en producten? Wie organiseert dat? Wat staat er voor vergoeding tegenover het gebruik van de diensten en product? Kortom, wat zijn de regels en hoe is dat wettelijk geregeld?

Ook daar brengt de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie (of WEconomy of deel-economie) veranderingen met zich mee. Wie de regie heeft op dat proces is lang niet altijd helder. Niels Faber en ik schreven er een uitgebreide blog over op de website van het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer.

Over de auteurs

Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn werk concentreert zich op drie samenhangende thema’s: de opkomst van de WEconomy, het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en het anders denken over geld oftewel ‘hybride bankieren’. Zijn meeste recente boek is de bestseller ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ (2014). Momenteel werkt hij met een team aan een landelijk onderzoek naar Business Modellen in de Circulaire Economie, waarvan de resultaten gepresenteerd worden op een symposium in mei 2017 in Arnhem.

Niels Faber is onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en docent aan de Hanzehogeschool Groningen. Zijn onderzoek concentreert zich op de organisatorische aspecten van duurzame ontwikkeling. Dit vertaalt zich in drie gerelateerde thema’s: de transitie naar een duurzame samenleving in het bijzonder een circulaire economie, nieuwe vormen van organiseren voor duurzaamheid en het meten van duurzaamheid. Faber heeft meer dan vijftig publicaties gerealiseerd, inclusief boeken, boekhoofdstukken en artikelen en conferentie bijdragen.

Lees ook de items Vijf problemen bij de realisatie van de circulaire economie en Versnelde veroudering staat circulair in de weg.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?