AHPD – Groen gas uit rioolwaterzuivering

Summary
Met de ontwikkeling van AHPD heeft Bareau een circulair verdienmodel ontworpen om groengas te winnen uit rioolwater.
AHPD – Groen gas uit rioolwaterzuivering
solution

We zien water branden! Met de ontwikkeling van de AHPD-technologie heeft Bareau een circulair verdienmodel ontwikkeld rondom groengasproductie uit rioolwater. Veel partijen komen samen om AHPD op de kaart te zetten als duurzaam alternatief voor de Groningse aardgaswinning. Wie had gedacht dat waterzuivering zo lucratief kon zijn?

Groen gas geven
Bareau B.V. heeft met de ontwikkeling van AHPD (Autogenerative High Pressure Digestion) een hoogstaand proces van circulair vernuft bedacht. Dit jaar bouwt het consortium rondom de AHPD-technologie de eerste installatie op Ameland. De AHPD-installatie zet keukenafval en rioolslib via druk en biologische processen om tot groengas: de in huishoudelijk afvalwater aanwezige bacteriën transformeren het organische materiaal in een anaeroob proces tot gas. Hierbij stijgt de druk, die dan weer fungeert als aandrijving voor het gehele proces. Resterend CO2 lost op in water en zo ontstaat zuiver groengas.

Dankzij de doorontwikkeling naar AH2PD heeft Bareau reeds een verdubbeling van de groengasproductie gerealiseerd. Met de AH2PD-technologie kan het consortium wind- en zonne-energie door middel van waterstof veranderen in groengas, dat teruggepompt kan worden in het gasnet. Zo ontstaat een energiebuffer die elektriciteitspieken (in koude winters) kan opvangen.    

Het is een rigoureus geval van ketensamenwerking: het consortium creëert rondom de AHPD-technologie een complete productieketen, waarin veel partijen samenkomen. De gemeente Ameland en het Wetterskip Fryslân leveren het keukenafval en rioolslib. Bareau heeft de leiding over de technologie en het ontwerp, SWECO doet het contractmanagement, Terberg Control Systems stuurt het proces aan, Oostwouder Tank- & Silobouw produceert de reactorvaten en Terberg Totaal Installatie bouwt de installatie samen. Aan het einde van het AHPD-proces neemt GasTerra het geproduceerde groengas af. Het project wordt ondersteund door een aantal deelnemers aan het convenant "Duurzaam Ameland".

Waarde in afvalwater
Het voornaamste doel van waterzuivering is uiteraard het verkrijgen van schoon water. Zo filtert de AHPD-installatie het rioolslib en de schadelijke stoffen uit het water. Ook voorkomt het anaerobe proces verspreiding van ziekteverwekkende en antibioticaresistente bacteriën die in huishoudelijk afvalwater kunnen zitten. Hiermee reduceert de installatie het rioolslib met 70% en verwijdert zij reststoffen en CO2, waardoor water herbruikbaar wordt. Zo sluit de AHPD-technologie de waterketen.

Deze technologie waagt zich echter aan nog veel meer doelen dan alleen waterzuivering: de AHPD-technologie verbindt rioolwaterzuivering met terugwinning van reststoffen. Zo gaan waardevolle stoffen (zoals zwavel, fosfor, zware metalen en stikstof) niet verloren, maar blijven zij behouden voor hergebruik.

De grootste waarde vinden we in de groengasproductie van de AHPD-technologie. Groengas geldt als de duurzame variant van aardgas. Simpel gezegd komt het neer op biologisch geproduceerd gas dat meteen kwalitatief gelijkwaardig is aan aardgas. Met een potentiële jaarlijkse winning van tien miljard kubieke meter groengas uit afvalwater zou de AHPD-technologie maar liefst een derde van de jaarlijkse productie van het Slochterense gasveld (het grootste aardgasveld van Groningen) kunnen vervangen. Het toont zich een markant voorbeeld van innovatief denken in termen van waarde, in plaats van afval: onze riolen zijn niet alleen afvoer, maar kunnen ook gezien worden als waardevolle energiebron.

Waterdicht verdienmodel

Normaal gesproken kost waterzuivering vooral geld. Echter, de AHPD-technologie verwezenlijkt een dusdanige hoeveelheid groengas en grondstoffen dat waterzuiveringsprocessen niet meer kostenintensief zijn, maar op termijn rendabel. Bovendien neemt de AHPD-installatie minder oppervlakte in beslag dan een conventionele zuiveringsinstallatie en komt er geen externe energie aan het zuiveringsproces te pas. Dankzij de grote output van gas en grondstoffen, zowel als de geminimaliseerde input van energie, wordt waterzuivering plots een rendabel proces.

Niet alleen voor de ontwikkelaars is het innovatieve waterzuiveringsproces rendabel; dankzij de technologische verbetering van de waterzuivering en de in de energiewereld zeer gewaardeerde functie van seizoensopslag van duurzame energie, krijgen de betrokken partijen het voor elkaar om de heffingen die burgers en bedrijven betalen aan de waterschappen op termijn aanzienlijk te reduceren.

Dit circulaire businessmodel is wereldwijd toepasbaar. In het kader van opschaling is Bareau daarom sinds begin 2018 bezig met een haalbaarheidsstudie in Shenzhen, China. Daar hoopt Bareau binnen enkele jaren een circulair proces in te stellen dat rioolwater omzet in maatschappelijke, ecologische en bedrijfseconomische waarde.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt MVO Nederland / De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Website Bareau B.V.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?

Jaap Jan Huisman
Jaap Jan Huisman

Wat een super oplossing!

07 November 2018 18:16