Beautiful Cups – Bekertjes voor het regenwoud

Summary
Beautiful Cups maakt het productieproces zo circulair en zo verantwoord mogelijk.
Beautiful Cups – Bekertjes voor het regenwoud
solution

Kartonnen bekertjes staan bekend als producten die men na eenmalig gebruik meteen in de prullenbak gooit. Onnodig, vindt Beautiful Cups. Het bedrijf rebelleert tegen de grotendeels lineaire industrie, door het productieproces samen met duurzame partners zo circulair en zo verantwoord mogelijk te maken.

Circulaire innovatie
Wegwerpproducten zijn eigen aan de lineaire economie. Denk bijvoorbeeld aan de plastic en kartonnen bekertjes die bedrijven in grote hoeveelheden verbruiken. Miljarden bekers gaan jaarlijks na eenmalig gebruik de prullenbak in. De tonnen aan afval die dit met zich meebrengt, kunnen we vermijden, maar dan moeten we fundamenteel anders nadenken over het productieproces.

Tevens zijn veel bedrijfsmodellen in deze sector gebaseerd op het maximaliseren van de winst door middel van een zo groot mogelijke afzet. Op deze manier is het dus juist in het voordeel van producenten dat consumenten een gebruikte beker meteen weggooien; zo ontstaat telkens in rap tempo de vraag naar een nieuwe en kan de producent weer verkopen. Voor de biologische en/of technologische materiaalkringloop is dit echter een serieuze aderlating.

Beautiful Cups weigert aan de lineaire principes te conformeren en praktiseert in plaats daarvan een circulair gedachtengoed. Het internationale bedrijf maakt sinds 2015 bekers van duurzaam karton, die drie keer gebruikt kunnen worden en daarna via een verwerker terugkeren in de materiaalkringloop. Niet alleen is het goed voor het regenwoud en voor het klimaat, maar het is ook nog eens kostenbesparend.

Een circulair netwerk
Beautiful Cups pakt de ecologische problematiek in alle schakels aan, dus ook bij de bron. De bekers zijn immers gemaakt van karton afkomstig uit bossen die de Forest Stewardship Council (FSC) goedkeurt voor houtkap. Hierdoor heeft Beautiful Cups een FSC-keurmerk. Zo draagt het bij aan veilige en duurzame kap.

Daarnaast werkt Beautiful Cups samen met de Sumatran Orangutan Society (SOS), zodat orang-oetans beschermd blijven tegen ontbossing. Dit goede doel herbeplant gekapte bossen en vangt orang-oetans tijdelijk op om hen zo spoedig mogelijk weer uit te zetten in het wild. Bij elke 7.000 bekers die Beautiful Cups verkoopt, plant het een boom op Sumatra. Bovendien bezoekt het circulaire bedrijf, samen met klanten en overige relaties, het gebied vier maal per jaar.

Sinds 2017 werkt Beautiful Cups samen met Renewi (voorheen Van Gansewinkel), een transportbedrijf dat de kartonnen bekers vervoert naar een gespecialiseerde verwerkingslocatie, waar de recycling plaatsvindt. Daar scheidt de verwerker het karton van de plastic coating. De pulp die overblijft, dient dan weer als grondstof voor de papierverwerkende industrie. Zo laat het zien dat afval, in een circulaire productiecyclus, altijd een potentiële grondstof is voor andere producenten.

Tot nu toe heeft Beautiful Cups verscheidene organisaties geholpen bij het reduceren van hun bekerverbruik. Unilever heeft bijvoorbeeld twee miljoen minder bekers hoeven gebruiken dankzij het concept van Beautiful Cups. Dat komt neer op een halvering.

Duurzame impact
Uit een onderzoek van TNO blijkt dat kartonnen bekertjes qua milieubelasting het beste scoren ten opzichte van plastic alternatieven en mokken. Het circulaire bedrijfsmodel van Beautiful Cups breidt deze voorsprong op alternatieven verder uit, door onder meer het verbruik te halveren. Voor een onderneming met vijfhonderd medewerkers geldt zij 500.000 bekers per jaar verbruikt. Door het concept van Beautiful Cups nemen de kosten van handeling (zoals bestellen en opslag) af met vijftig procent. De milieuwinst die zo’n onderneming hiermee bereikt, is een vermindering van 2.200 kilogram aan houtkap. Zo biedt Beautiful Cups de mogelijkheid tot CO2-compensatie en het realiseren van doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Ook is Beautiful Cups initiator van Run for the Rainforest. Dit is een sponsorloop waarbij hardlopers geld ophalen ten behoeve van SOS.

Beautiful Cups praktiseert niet alleen de circulaire economie, maar predikt haar ook. Dit doet het enerzijds met zijn eigen krant, die vier nummers per jaar kent en gericht is op de duurzame zaken voor en door zijn klanten. Anderzijds heeft het bedrijf Beautiful News opgericht, een platform dat dient als brug tussen het bedrijfsleven en consumenten omtrent duurzame ontwikkelingen.

Al met al spreidt Beautiful Cups circulaire vindingrijkheid tentoon, zowel in het bijeenbrengen van duurzame partners als in het realiseren van circulaire impact. Dit is waarom het bedrijf is genomineerd voor de Innovatie Award van Facility for Future 2017.

Website Beautiful Cups

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?