Bij circulair is service de sleutel

Bij circulair is service de sleutel
solution

Eén van de thema’s die in circulaire economie voortdurend tevoorschijn komt, is de invulling en creatie van nieuwe businessmodellen. Een aantal deelthema’s daarbinnen, vragen om aandacht. De aandachtspunten op een rij; hanteerbaar, inspirerend en uitdagend.

Van focus op gebruik...

In de westerse samenleving is eigendom een heilig huisje geworden, vooral sinds de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Met de Marshall-hulp kwam de Amerikaanse levensstijl mee: ieder een eigen huis, een auto voor de deur, koelkast, wasmachine, stofzuiger en later radio, televisie en computer. We zeggen soms zelfs dat de komst van het tijdschrift Donald Duck die leefstijl heeft geïntroduceerd en zichtbaar heeft gemaakt. Ook de ontwikkeling naar een samenleving met een westerse leefstijl die iedereen recht geeft op eigendom, waarin weliswaar nog steeds grote verschillen zijn tussen arm en rijk, speelt een rol. Daarmee is een sterke culturele basis gelegd voor de focus op eigendom.

Intussen gloort de kracht van de gebruik-economie steeds sterker. De deel-auto is een gewone verschijning op straat en hoofdtelefoons kun je huren. Weliswaar meer in de stad dan in minder dichtbevolkte delen van het land, maar de beweging zet door.

Naar service is de sleutel

Een veel gehoord uitspraak is: "we maken van het product een service". Maar eigenlijk gaat het nog een stap verder: service is het product, waarbij de producten de assets zijn waarmee de service vorm en inhoud krijgt.

Het is een goed waarneembare trend dat services in de markt een belangrijke rol spelen. AirBNB en Uber zijn bekende en goede voorbeelden. Toen Thuisbezorgd.nl naar de beurs ging, kondigde Uber aan te starten met Uber-Eats: een brede bezorgdienst voor restaurants. Op die markt is ook Deliveroo actief en natuurlijk kennen we al zeker een decennium de pizza-koerier. Kennelijk groeit de markt voor de service 'eten'. Onze individuele gevoeligheid voor services is gelegen in de directe 'needs' en de 'hidden-needs'.

De ondernemer die daarop weet aan te sluiten heeft de toekomst.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?