Corbion – Plastictransitie: van PET naar PEF

Summary
Corbion wil de enorme PET-markt in z'n geheel vervangen met PEF.
Corbion – Plastictransitie: van PET naar PEF
solution

We moeten af van fossiele plastics als PET, vindt Corbion. Het bioplastic van Corbion (PEF) is het uitverkoren materiaal voor de circulaire transitie in de kunststoffensector. Naast de ecologische houdbaarheid van dit bioplastic, is ook het voedsel hierin langer houdbaar. Corbion hoopt de 35 miljoen ton die de PET-markt beslaat, te vervangen door PEF.

PEF versus PET

Het behoort tot de top drie van meest gebruikte plastics in de wereld: PET. Met circa 35 miljoen ton aan plastic is de PET-markt een enorm lichaam van fossiele materialen. Hoewel makkelijk recyclebaar, blijft PET een fossiel plastic dat bij verbranding een hoge CO2-emissie creëert. Bovendien is PET, zoals fossiele plastics in het algemeen, een abiotisch materiaal dat de biosfeer maar moeilijk kan afbreken. PET dat zwerfafval wordt, resulteert in grote schade voor ecosystemen – denk bijvoorbeeld aan de plasticsoep. Daarom is de ontkoppeling van fossiele grondstoffen een van de belangrijkste doelstellingen van de circulaire transitie in de kunststoffensector. Met het PEF van Corbion, dat biobased, recyclebaar en biologisch afbreekbaar is, is er echter een ontkoppeling gaande: we zijn onderweg van PET naar PEF.

Productieproces

Van suiker tot plastic: zo kunnen we het productieproces van Corbion samenvatten. De suikers, afkomstig uit planten die CO2 opnemen tijdens de groei, vormen de invoer voor een biotechnologisch proces waarin micro-organismen de suikers omzetten naar FDCA. Dit biobased materiaal is de fundamentele bouwsteen voor het bioplastic van Corbion. En ondertussen groeien de planten gewoon door na het winnen van de suikers voor de productie van PEF. Op deze manier draagt Corbion een biobased alternatief aan voor het fossiele PET dat duurzaamheid zo dwarszit.

Inmiddels is Corbion al vele fases gepasseerd. Na succesvolle tests in het lab en een beloftevolle pilot met een productie van een aantal ton bioplastic, zit het circulaire initiatief nu in de demofase. Het gaat hier al om de productie van een paar kiloton. Als alles verloopt volgens plan, breidt Corbion uit naar de commerciële schaal, met een jaarlijkse output van 75 kiloton aan PEF.

De impact van bioplastic

Het proces van Corbion zorgt voor 100% omzetting van plantaardige suikers naar FDCA, waardoor weinig verspilling van grondstoffen plaatsvindt. Bovendien zijn aanvullende hulpmiddelen, zoals chemische katalysatoren, niet nodig. Zo is de bioplasticproductie van Corbion uiterst efficiënt.

Daarnaast is PEF, net als PET, meermalig recyclebaar en is het zelfs mogelijk om gebruikt PEF te verwerken in huidige PET-recyclestromen. Zeker op korte termijn is dit een groot voordeel in de transitie naar een duurzamere economie.

Doordat het bioplastic is gemaakt van suikers uit planten die zelf CO2 opnemen, introduceert de verbranding van het bioplastic van Corbion geen nieuw CO2 in de atmosfeer, in tegenstelling tot fossiele plastics. Dankzij dit gegeven is de uitstoot die gepaard gaat met de productie van PEF niet in strijd met het Verdrag van Parijs.

Houdbaarheid voedsel

De impact beperkt zich echter niet tot de kunststoffensector: door de hogere zuurstof- en koolstofbarrière van PEF (ten opzichte van PET), blijft voedsel langer houdbaar in PEF-verpakkingen. Zo gaat Corbion niet alleen de plasticproblematiek te lijf, maar ook de voedselverspilling die wereldwijd ten koste gaat van duurzaamheid.

Ambities

De ambitie van Corbion is niet gering: omdat de PET-markt zo groot is, zet het internationale bedrijf in op een grote bijdrage aan de wereldwijde transitie naar een circulaire economie. Corbion gaat voor volledige vervanging van de 35 miljoen ton aan fossiel plastic in PET. Met eerdere succesvolle projecten in de circulaire economie, zoals de productie van PLA-bioplastics en algen voor de productie van oliën, vetzuren en proteïnen, past het PEF-project perfect op de circulaire horizon van Corbion. Zo zou Corbion wel eens een van de kartrekkers kunnen zijn van de wereldwijde transitie van PET naar PEF.

Om draagkracht voor de transitie te bewerkstelligen, werkt Corbion samen met PET-verwerkers en eindgebruikers, zodat de markt alvast kennisneemt van het potentieel van PEF. Zo zijn er verscheidene tests gaande rondom het ontwikkelen van verpakkingen gemaakt uit het bioplastic van Corbion. Met de WUR is er bijvoorbeeld een project bezig dat zich richt op het optimaliseren van het PEF-materiaal voor Refresco, Europa's grootste producent van frisdrank en vruchtensappen.

Tot slot blijft Corbion experimenteren met nieuwe grondstoffen als input voor het productieproces. Alternatieve suikers uit bijvoorbeeld plantenresten, afvalstromen en houtsnippers behoren tot de huidige onderzoeksgebieden van verdere innovatie.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt MVO Nederland / De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?