W/E adviseurs helpt de energietransitie maken

Summary
De energietransitie naar aardgasloos in bestaande wijken in een gemeente maken
W/E adviseurs helpt de energietransitie maken
solution

In 2030 moeten zeker twee miljoen huizen van het gas af zijn. Om uw bijdrage te leveren aan deze transitie, heb je als gemeente (of adviseur) inzicht nodig in de huidige kwaliteit van de gebouwen in jouw wijk. Op basis daarvan kun je keuzes maken over welke oplossingen het beste passen.

Keuzes

Welke warmtebronnen zijn aanwezig? Wordt het all electric of een mix van voorzieningen? Deze en andere vragen moet je als gemeente (en/of adviseur) samen met alle betrokkenen in de wijk in kaart brengen. Duurzaam bouwen vraagt om inzicht in duurzaamheid. En om effectieve communicatie met alle bouwpartijen.

Tools

Met de routekaart naar CO2-neutraal krijg je dit inzicht. Met GPR Gebouw kunnen betrokken partijen ook voor bestaande gebouwen concrete duurzaamheidsprestaties bepalen en vormgeven. De heldere opzet van GPR Gebouw is hiervoor ideaal. Via rapportcijfers zie je in een oogopslag hoe een gebouw, project of plan presteert. Vergelijkingen maak je in een handomdraai. De software is eenvoudig, accuraat en gebruiksvriendelijk. Zo draagt de transitie naar aardgasloos ook bij aan meer circulariteit, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?