De leverancier helpt de gedetineerde verder

Summary
De leveranciers hebben een belangrijke rol in de doelstellingen van DJI, middels Inkopen met Impact geven we invulling hieraan: we willen onze maatschappelijke rol zo bestendigen.
De leverancier helpt de gedetineerde verder
solution

Elke dag staan talloze leveranciers bij DJI op de stoep. Of het nu gaat om voedingsmiddelen, kantoorartikelen, bedrijfskleding, energie, ICT, beveiliging…Nu zou je met al die leveranciers aan de deur kunnen afrekenen en ze weer uitzwaaien. Vanaf 1 januari gebeurt dat niet meer. Ze gaan bijdragen aan de organisatiedoelstellingen van DJI: Inkopen met Impact.

De meeste mensen hebben wel gehoord van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook binnen DJI gebeurt dat al volop. Denk bijvoorbeeld aan de betaald-voetbalclubs die gedetineerden ondersteunen en hen ruimte bieden voor scholing en stages. Een goed voorbeeld is ook de PI Rotterdam die sportscholen uit de regio binnen de muren uitnodigde om ze kennis te laten maken met fitnessinstructeurs die in detentie zijn opgeleid. In elk geval één ex-gedetineerde heeft op deze manier een baan gevonden. En zo zijn er veel meer voorbeelden.

Eigen netwerk

Allemaal prachtig, vindt Wolter van der Vlist, een van de vier medewerkers van de afdeling Inkoopbeleid en Strategie van DJI. ‘En daar moeten we zeker ook mee doorgaan. Maar behalve het binnen de muren halen van nieuwe partijen, bedrijven en organisaties, zijn wij ook gaan nadenken over de vraag of al die bedrijven met wie wij, soms al jaren, zakendoen niet een steentje kunnen bijdragen.’

Want, zo stelt Van der Vlist, goed inkoopbeleid kan bijdragen aan onze organisatiedoelstellingen. Anders gezegd: Met nieuwe afspraken rondom inkoop kan DJI justitiabelen verder helpen. Door vooraf als samen na te denken wat de impact van onze inkoop kan zijn. Na onderzoek in het veld, is Van der Vlist ervan overtuigd geraakt dat zo’n aanpak heel veel kan opleveren. ‘In Leeuwarden bijvoorbeeld certificeert de leverancier van schoonmaakmiddelen de gedetineerden die binnen de PI worden opgeleid in schoonmaakwerk. Dat is zó’n goed voorbeeld van wat ik bedoel. En als je er goed over nadenkt zijn de mogelijkheden eindeloos.’

Aan de bak

Vooral op het gebied van werk zijn er kansen, denkt Van der Vlist. ‘DJI heeft een aantal kerntaken: insluiten, herstellen, de rechtsorde handhaven, voorkomen. Een van de belangrijkste voorwaarden om onze doelstellingen te bereiken is dat (ex-)gedetineerden werk hebben. Precies daarvoor willen we ons netwerk van leveranciers inschakelen. Om maar wat te noemen: onze hekkenleverancier die onze gedetineerden met een lasdiploma inzet, de leverancier van flexibel personeel die sollicitatietrainingen verzorgt, een leverancier die praktijkopleidingen in de PI kan verzorgen. Het mooie aan dit concept vind ik dat we met onze leveranciers al een relatie hebben, ze kennen de organisatie en zijn vaak meer dan bereid met ons mee te denken. Wat een eye-opener en wat gek dat we ze simpelweg nooit om hulp gevraagd hebben.’

In één klap voorop

En dus vraagt DJI per 1 januari 2017 alle leveranciers om in hun aanbesteding aan te geven op welke manier zij DJI verder denken te helpen. ‘Dat gesprek over hun bijdrage is een harde eis die we heel radicaal invoeren. We vragen het niet soms, niet ‘maar een beetje’, maar gewoon altijd. Dat geldt overigens niet voor kleine bedrijfjes en zzp’ers, die we ook vaak inhuren. Ik denk aan de top 100 van grootste bedrijven. Daar zitten bijvoorbeeld Leaseplan, Sodexo en Randstad bij. Het mooie hieraan vind ik dat we maatschappelijk relevant bezig zijn, maar tegelijkertijd onze core business niet uit het oog verliezen. Van rijkswege hadden wij de afgelopen jaren de opdracht om duurzaam en innovatief in te kopen. Hartstikke mooi hoor, maar wat heeft dat met DJI te maken? Wij hebben een maatschappelijke opdracht en die vullen we op verschillende manieren in. Daarin liepen we eerst extreem achteraan en vanaf 1 januari lopen we in één klap voorop.’

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?