Duurzame oplossing voor vlakglasafval

Duurzame oplossing voor vlakglasafval
solution

In de jaren negentig nam de glasbranche het initiatief om een oplossing te vinden voor de groeiende berg vlakglasafval. Kon er draagvlak worden gecreëerd voor het inzamelen en verwerken van afgedankt vlakglas. In 2002 werd Vlakglas Recycling Nederland opgericht. De Stichting zet zich in voor het structureel en systematisch inzamelen en recyclen van vlakglas.

Een duurzame oplossing voor vlakglasafval

Recyclen is geen keuze, het is noodzaak. Schaarste van grondstoffen is immers al jarenlang een groeiend probleem. Grondstoffen hergebruiken is broodnodig. We verschuiven daarom ook steeds meer richting een circulaire economie; een wereld zonder afval, de kringloopeconomie. Afvalscheiding, met name aan de bron, is noodzakelijk. Zo ook het vlakglasafval.

Vlakglas Recycling Nederland

Jaarlijks genereert de woning- en utiliteitsbouw vele duizenden tonnen aan vlakglasafval. Alhoewel er al veel selectief wordt gesloopt en gerenoveerd, is het aandeel vlakglas dat gescheiden wordt aangeboden voor recycling nog relatief laag. Het vlakglasafval komt helaas nog te vaak bij het puin of regulier afval terecht. Dit betekent veelal hoge kosten voor de afvoer van dit afval. En, het is zonde van het milieu.

Stichting Vlakglas Recycling Nederland zet zich in voor het structureel en systematisch inzamelen en recyclen van vlakglasafval. De overheid toont hierin haar betrokkenheid door haar toestemming voor het mogen heffen van een recyclingbijdrage op isolatieglas.

Circulaire economie en vlakglas: een goede match

Het uitgangspunt van Vlakglas Recycling Nederland is de cradle-to-cradle filosofie: materiaal wordt na gebruik volledig hergebruikt in een ander product. Er is een optimale kringloop, zonder restafval of kwaliteitsverlies. Schoon vlakglas is 100 procent herbruikbaar. De gescheiden inzameling en recycling van vlakglas sluit dan ook prima aan bij de circulaire economie. In een circulaire economie wordt er in de ontwerpfase al rekening mee gehouden dat elk onderdeel van een product opnieuw in het productieproces ingezet moet kunnen worden. Zo is er minder productie en winning van nieuwe grondstoffen nodig en wordt de hoeveelheid afval verminderd. Het gevolg: minder vervuiling en energieverbruik.

Van het vlakglasafval dat wordt ingeleverd wordt nieuw glas gemaakt. Glas hergebruiken spaart het milieu doordat er minder 'verse' grondstoffen nodig zijn voor de productie van nieuw glas. Nieuw glas maken kost bovendien veel meer energie dan glas recyclen. Recyclen bespaart energie én vermindert de CO2-uitstoot.

In 2016 werd ongeveer 70.000 ton vlakglas ingezameld en gerecycled. Hiermee is er zo´n 2.847.696 kg CO2 bespaard! Ook werd eind 2016 de miljardste kilo vlakglas ingezameld, een mijlpaal!

Van Afval Naar Grondstof

Met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) wil het kabinet de overgang naar de circulaire economie stimuleren. Meer praktisch: hoe zorgen we voor duurzame producten, duurzamer consumeren en meer en beter recyclen zodat alle grondstoffen in de keten blijven. De staatssecretaris: "In een circulaire economie bestaat geen afval. Het kabinet heeft de ambitie om de hoeveelheid recyclebaar Nederlands restafval in verbrandingsinstallaties te minimaliseren. Afvalscheiding – met name aan de bron - is hiervoor een noodzaak."

Doel van VANG is de hoeveelheid afval die nog gestort of verbrand wordt in de komende tien jaar te halveren door een verbetering in afvalscheiding van restafval en bouw- en sloopafval. Deze overgang naar de circulaire economie wordt gestimuleerd door een belasting op afvalverbranding en storten. Dit betekent dat het afvoeren van gemengd afval duurder wordt en afval scheiden scheelt in de portemonnee.

Bouwbesluit

Sinds 2014 is in het Bouwbesluit de verplichting opgenomen dat vlakglas, al dan niet met kozijn, bij het slopen aan de bron gescheiden moet worden. De regeling geldt voor hoeveelheden groter dan 1 m3. Voor de vlakglasrecycling is dit een positieve wending. Door de aanpassing van Bouwbesluit 2012 kan voorkomen worden dat vlakglasafval uit bijvoorbeeld sloop- en renovatieprojecten samen met ander bouwafval gestort wordt.

Vlakglas inleveren kan op vele manieren

Vlakglas Recycling Nederland heeft een landelijk inzamelnetwerk opgezet voor vlakglasafval om iedereen het inleveren zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het inleveren kan op meerdere manieren:

  • kleine hoeveelheden vlakglas levert men gratis in bij een inzamelpunt bij  in de buurt;
  • grotere hoeveelheden vlakglasafval worden gratis gestort is bij één van onze op- en overslagpunten;
  • men huurt* een vlakglascontainer voor eigen gebruik op eigen terrein;
  • men huurt* voor een renovatie- of sloopproject een tijdelijke vlakglascontainer.

*Bij meer dan 10 ton vlakglas op één adres op jaarbasis is de container gratis (op basis van beschikbaarheid).

Er zijn verschillende typen containers. Ook voor de kleinere projecten of jumboruiten is er altijd een oplossing te vinden.

De kringloop van glas…..

Al het ingezamelde vlakglasafval gaat per boot of vrachtwagen naar diverse vlakglasrecyclingbedrijven. Het recyclingbedrijf bewerkt het vlakglasafval tot een eindproduct dat voor 100 procent uit puur glas bestaat. Het is hierbij van belang dat het vlakglasafval schoon aangeleverd wordt. Vervuild vlakglasafval is niet recyclebaar en wordt alsnog gestort als restafval.  

De belangrijkste afnemers van het gerecyclede glas bevinden zich in de floatglas-, verpakkingsglas- en glaswolindustrie.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/d91dfd4ffd9ff6686e4caaecb9437a57_large.jpg

Flat to flat

Vlakglas Recycling Nederland is samen met Maltha Glasrecycling projectpartner van het Life+ project ‘Flat to Flat’ (LIFE12ENV/BE/000214) van AGC Glass Europe. Dit project ontvangt een Life+ subsidie van de Europese Unie. Doel is het ontwikkelen van een innovatieve methode voor het recyclen en upcyclen van (vlak-) glasafval binnen de vlakglasproductie. Het project levert naar verwachting een vermindering op van 12 procent CO2 uitstoot, 5 procent energiebesparing en 25 procent minder grondstofverbruik. Het project loopt van 2013 tot 2018. Vlakglas Recycling Nederland zal in deze periode totaal 3.000 ton aan vlakglasscherven aanleveren die voor testdoeleinden worden gebruikt.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/20abffb5a0645fa05794f2bfbe94f7b1_large.jpg
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?