ERPlastics BV – Pallets en platen uit plastic

Summary
Het circulaire ontwerp van plastic pallets en rijplaten van ERPlastics BV sluit een technologische materiaalkringloop.
ERPlastics BV – Pallets en platen uit plastic
solution

Bossen waarborgen de houdbaarheid van de aarde op verscheidene manieren – bijvoorbeeld met de opslag van broeikasgassen en als weerwerk tegen erosie. Plastic bedreigt deze houdbaarheid juist. Toch weet ERPlastics BV met een plastic grondstof, als alternatief voor hout, een integrale oplossing te vinden voor de milieuproblematiek.

Rijplaten
Plastic afval vormt een van de grootste bedreigingen voor de biosfeer. In een duurzaam offensief hiertegen praktiseert ERPlastics de circulaire economie, door kunststofafval (LDPE) als grondstof te nemen. Middels een uniek en wereldwijd gepatenteerd recyclingproces maakt ERPlastics sterke producten van onverwerkbaar (huishoudelijk) kunststof – rijplaten bijvoorbeeld. Na gebruik zijn deze producten weer geschikt als nieuwe invoer voor het recyclingproces. Zo draagt het bedrijf op circulaire wijze bij aan het oplossen van het afvalprobleem.

Bovendien hoeft ERPlastics door de recycling geen gebruik te maken van nieuw plastic. Hierdoor bespaart het zowel aardolie als energie. Op de ecologische balans betekent dit aanzienlijk minder CO2-uitstoot.

De rijplaten zijn voor allerlei toepassingen geschikt: onder meer op bouwplaatsen, als tijdelijk wegdek en trottoir, als ondergrond voor festivaltenten, als helikopterlandingsplaats en als matten op booreilanden. Naast duurzaam zijn de platen ook nog eens van hoge kwaliteit en economisch voordelig. Ze zijn bestand tegen allerlei (chemische) stoffen en bovenal roest- en rotvrij. Ten opzichte van stalen platen zijn de platen lichter, goedkoper en langer bruikbaar. Bovendien zijn ze sterk, onbreekbaar en inslagbestendig. Bij bouw- en agrarische werkzaamheden zijn zulke kwaliteiten onontbeerlijk.

Pallets
Een tweede fabriek, bestemd voor de fabricage van plastic transportpallets, is in ontwikkeling. Deze is, in tegenstelling tot de fabriek die rijplaten produceert, nog niet operationeel. Het businessplan is echter al gereed en de financiering nadert haar afronding. Naar verwachting beginnen de machines al in 2017 te draaien.

De toestroom van de voor de pallets benodigde kunststof zal afkomstig zijn uit de plasticsoep en uit huishoudelijk afval. Met het innovatieve productiesysteem dat ERPlastics hanteert, is er geen toevoeging nodig van nieuwe grondstoffen aan het plastic afval. Bovendien zijn de pallets zo ontworpen dat ze herhaaldelijk terug kunnen keren in de technologische materiaalkringloop. Zo is recycling ook echt duurzaam.

Met deze pallets draagt ERPlastics niet alleen bij aan het oplossen van het afvalprobleem, maar ook aan bosbehoud. Jaarlijks produceert de mens maar liefst tien miljard pallets, hoofdzakelijk van hout. ERPlastics wil het circulaire voortouw nemen in deze industrie. Door pallets niet van hout te maken, maar van gerecycled plastic, blijft CO2 opgeslagen in bomen. De positieve invloed op emissies is dus meervoudig: er komt minder CO2 vrij door plastic te recyclen en tegelijkertijd bergen de hierdoor behouden bossen een enorme hoeveelheid broeikasgassen.

Cijfers
De fabriek zal jaarlijks 720.000 pallets produceren uit 12.000 ton kunststofafval. Dankzij dit alternatief voor houten pallets bespaart de industrie 18.000 ton CO2 per jaar en is er 24.000 ton minder brandstof nodig. Daarnaast ontsnappen 120.000 bomen, die anders gekapt zouden worden, aan de bijl. Wat betreft emissies voorkomt ERPlastics hiermee dat 1.800.000 ton CO2 vrijkomt. Zo laat deze internationale producent zien hoe plastic een plaats kan krijgen in een circulaire economie: door middel van een intelligent ontwerp dat afval als grondstof neemt.

Website ERPlastics BV

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Read more