Groningen CO2-neutraal in 2025

Groningen CO2-neutraal in 2025
solution

De stad Groningen in 2025 CO2 neutraal. Dat is het doel van de stichting Groningen 3P0. De stichting is een platform voor en door Groningers die hun onderneming duurzamer willen maken. Of eigenlijk: toekomstbestendig in de breedste zin van het woord.

Groningen 3P0 is de afkorting van Groningen 3.0: een nieuwe, toekomstbestendige versie van de stad Groningen. Groningen 3P0 is ervan overtuigd dat dit binnen handbereik ligt door in te zetten op de 3 P’s: People, Planet, Profit - of de Nederlandse term: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het evenwicht tussen mens, natuur en economie vormt het spanningsveld waarbinnen de verandering kan en moet plaatsvinden. Alle drie de pijlers hebben een rol maar moeten tegelijkertijd gevoed worden om een houdbare toekomst voor de stad te creëren. Het logo is een speelse groene knipoog naar het logo van de gemeente Groningen.

Hoe? Om het eenvoudig te houden richt Groningen 3P0 zich op dezelfde pijlers als Urgenda (wonen, mobiliteit, voeding, productie en energie).

Daarnaast betrekt de stichting partners uit verschillende branches:

  • MKB (horeca, food en non-food)
  • Uitgaan (Festivals, theaters, bioscopen)
  • Industrie
  • Mobiliteit (garages, tankstations, kwik-fits en ANWB)
  • Dienstverlening
  • Bouw en infra
  • Woningverhuur
  • Burgers (via buurtverenigingen, stadslandbouw, en andere buurtinitiatieven)
Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this solution?