Koploper Aebi Schmidt: circulair in de praktijk

Summary
Aebi Schmidt helpt klanten bij de omvorming van een lineaire naar een circulaire economie.
Koploper Aebi Schmidt: circulair in de praktijk
solution

Het doel van Aebi Schmidt is om producten te ontwikkelen en te produceren met een zo hoog mogelijk percentage hergebruik; in eerste instantie van het gehele product, dan van de onderdelen, en vervolgens van de grondstoffen/materialen.

Aebi Schmidt en het voorkomen van verspilling

Om invulling te geven aan de wijze waarop het circulaire businessmodel van Aebi Schmidt vormt krijgt, maken we gebruik van de definitie van de Ellen MacArthur Foundation (zie figuur). Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

  1. Recycle: verwerken en hergebruiken als onderdelen of als grondstof
  2. Refurbishen/Remanufacture: het opknappen van het product 
  3. Reuse/Redistribute: hergebruiken (2de hands)
  4. Maintain/Prolong: langer in gebruik houden door goed onderhoud en repareren
  5. Share: “as a service”, het leveren van gladheidsbestrijding als een dienst

Hierbij is recyclen het minimale wat op circulair gebied mogelijk is. Het hoogst haalbare circulaire doel is “sharing” of het inzetten van goeden op basis van “as a service”.

Aebi Schmidt en het voorkomen van verspilling

De ultieme vorm van circulariteit is dat je voorkomt dat je grondstoffen nodig hebt. Daarom heeft Aebi Schmidt een programma opgezet (Fit for Tomorrow) om verspilling tegen te gaan binnen het bedrijf. Er wordt binnen het bedrijf speciale aandacht besteed aan het verminderen van CO2-emissies en het gebruik van toxische of schadelijke stoffen zoals in coatings.

In de productiefaciliteit in Holten wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale leveranciers. Op die manier kan de CO2 die wordt geproduceerd door het transport van onderdelen tot een minimum worden beperkt. Een bijkomend voordeel is dat voorraden worden verkleind door een “just in time” levering van onderdelen. Ook zijn verschillende energiebesparende maatregelen getroffen, o.a. ledverlichting en het efficiënte gebruiken van restwarmte uit de oven binnen andere delen van de fabriek.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/52dacb1d13fa5df247c6ed32e0c729b5_large.jpg

Poedercoating

Als onderdeel binnen het productieproces worden metalen onderdelen van de strooimachines voorzien van een poedercoating om ze te beschermen tegen corrosie. In plaats van het gebruik van traditionele methoden waarbij met zuurbaden wordt gewerkt, is bewust gekozen voor poedercoating. In samenwerking met onze leverancier zijn we erin geslaagd om de zinktoepassing binnen de coating te vervangen door een innovatieve epoxycoating. Naast het voorkomen van milieubelasting, is het ook belangrijk voor de gezondheid van onze medewerkers.

Aebi Schmidt en recycling

De belangrijkste drijfveer achter een circulair bedrijfsproces is het vermogen om de oorspronkelijke waarde van het product te behouden. Daarom probeert Aebi Schmidt zoveel mogelijk materialen opnieuw te gebruiken. Soms kunnen onderdelen een tweede leven krijgen in de vorm van een andere functie. Voor die bedrijfsmiddelen waarvoor geen ander gebruik meer mogelijk is wordt via een zorgvuldige scheiding van afvalstoffen voorkomen dat er onnodig veel materiaal moet worden gestort.

Straalgrid

Voordat poedercoating kan worden aangebracht zullen de onderdelen moeten worden gestraald. Bij dit proces wordt straalgrid gebruikt dat gemaakt is van staalkorreltjes. Dit materiaal is prima geschikt om enkele keren te worden hergebruikt. Wanneer het materiaal door slijtage niet meer kan worden hergebruikt wordt het niet weggegooid maar als “oud ijzer” afgevoerd om te worden gerecycled.

Aebi Schmidt en refurbishen

De veegmachines van Aebi Schmidt hebben veel te verduren. In enkele steden in het Verenigd Koninkrijk worden de veegmachines van Aebi Schmidt zonder problemen tot wel 2400 draaiuren per jaar gebruikt. Dit kan ook zonder problemen omdat het ontwerp en de betrouwbaarheid goed zijn.

Ondanks een goede constructie, is slijtage niet te voorkomen. Maar zelfs als de machine aan het einde van zijn levensduur is, is deze met enkele reparaties en de vervanging van onderdelen weer prima gebruiksklaar op te leveren.

Veegmachines

In het Verenigd Koninkrijk vroeg een grote klant Aebi Schmidt om hun 12 jaar oude veegmachines en zoutstrooiers in oude staat te herstellen. Met de expertise van Aebi Schmidts’ lokale servicecentrum was het geen probleem om de levensduur van de machines - door middel van refurbishen - op deze manier te verlengen. In 2017 zijn deze werkzaamheden gestart en worden alle 130 veegmachines en 60 strooiers zorgvuldig gedemonteerd, hersteld en opnieuw gemonteerd met nieuwe onderdelen in combinatie met uitgebreide onderhoudsbeurten en bijbehorende service.

Aebi Schmidt en hergebruik

Aebi Schmidt staat bekend om zijn innovatie en heeft aan de wieg gestaan van de algemeen geaccepteerde kwaliteitsstandaard binnen zijn markt. Sommige klanten zijn echter ook tevreden met een minder geavanceerde machine. Daarom stimuleert Aebi Schmidt dat economisch afgeschreven maar technisch nog goede machines, een tweede leven krijgen bij deze klanten.

Tweedehands

In Polen worden inmiddels strikte eisen gesteld aan recycling en duurzaamheid, b.v. op oliën en andere materialen/grondstoffen. Voor het Poolse leger is dit een redenen om juist voor Aebi Schmidt te kiezen. Ten opzichte van concurrenten weet men zich te onderscheiden doordat ze in staat zijn om oude machines retour te nemen. Na een grondige servicebeurt met eventueel noodzakelijke reparaties, stralen, schilderen, kalibratie en functionele tests zijn de machines geschikt om te worden doorverkocht om opnieuw te worden ingezet bij een nieuwe klant.

Aebi Schmidt en verlening van de levensduur

Aebi Schmidt werkt continu aan productontwikkeling waarbij altijd het streven is om de totale gebruikskosten voor de klant te verlagen. Steeds vaker worden full-service onderhoudscontracten afgenomen die een perfecte gladheidsbestrijding garanderen, onder alle omstandigheden. Onderhoudsmonteurs komen hiervoor bij de klant langs voor preventief onderhoud. Ook is er een actief trainingsprogramma opgezet om klanten jaarlijks te trainen in het optimaal gebruiken van de strooimachines.

Deze werkwijze verlaagt de bedrijfskosten en verhoogt ook de duurzame inzetbaarheid van de machines. Het zorgt er ook voor dat de restkwaliteit van de machines hoger wordt. Hoe hoger de restkwaliteit van het product, hoe beter ze kunnen worden gere-integreerd binnen de huidige productieprocessen.

Steeds meer klanten hebben een voorkeur voor producten die duurzaamheid bevorderen. Machines met een hoge restkwaliteit kun je refurbishen maar daarmee zijn de machines nog niet voorzien van de laatste technologie en software. Men onderkent de noodzaak om met de modernste technologie de prestaties van de machines jaar na jaar te verbeteren. Daarom heeft Aebi Schmidt de machines modulair ontworpen. Dat maakt het mogelijk om het beste van twee werelden te combineren: gestandaardiseerde componenten gebruiken die makkelijk kunnen worden vervangen en verbetert. Maar belangrijker nog continue verbeteringen aan de software waarbij machines altijd softwarematig up to date blijven. De softwareontwikkelingen gaan razendsnel waardoor het nu zelfs mogelijk wordt om met minder machines dezelfde resultaten te behalen.

Den Haag kiest voor opwaardering bestaande machinepark

In 2017 heeft N.V. Haagse Milieu Services, hierna HMS (de afvaldienstverlener en inzamelaar van het huishoudelijk afval van de gemeente Den Haag) besloten zijn strooimachines te gaan vervangen. Daarbij heeft HMS echter ook ambitieuze doelen gesteld op het gebied van circulariteit. De directeur van HMS benaderde Aebi Schmidt om te kijken of de vervangingsopgave, van de inmiddels gedateerde 10 jaar oude strooimachine,  gecombineerd kon worden met de circulaire ambities van de Den Haag.

Arjen Baars, directeur van HMS: “Ik liep al langer in mijn hoofd rond met het idee of we niet wat konden doen met de strooiers die we al hebben. We werken aan een opgeruimde stad, we stellen onze klanten centraal en we willen een bijdrage leveren aan de volksgezondheid. Als je dan hoort dat onze oude strooiers met een grondige opknapbeurt nog weer tien jaar mee kunnen, waarom zou je dan nieuwe kopen?”

Aebi Schmidt en HMS zijn in gezamenlijkheid deze uitdaging aangegaan. Hierbij is besloten om de 13 oude machines van HMS niet te vervangen voor nieuwe machines maar ze te refurbishen en ze functioneel op het niveau te brengen van de in 2016 geleverde Stratos 3 strooimachines. De machines zijn volledig gedemonteerd. Oude onderdelen zijn vervangen voor de nieuwste generatie onderdelen en besturing en bediening is geüpgraded naar de laatste stand der techniek inclusief automatisch strooien en connectiviteit. Ze werden direct na afleveren op de proef gesteld om in de winter van 2017/2018 onder serieuze sneeuwcondities te functioneren. Zonder storingen hebben deze machines hun werkzaamheden uitgevoerd. Langjarige gebruikservaring en een modulair ontwerp hebben bijgedragen aan dit succes. Een mooi voorbeeld hoe Aebi Schmidt een bijdrage heeft kunnen leveren aan circulariteit zonder in te boeten op betrouwbaarheid.

Arjen Baars: “Ik heb “mijn” 13 strooiers weer teruggekregen. Ze zijn weer helemaal van deze tijd met de allernieuwste technieken. En het mooie is, ik ben per saldo niet duurder uit dan wanneer ik allemaal nieuwe zou kopen! Duurzaamheid loont!”

Aebi Schmidt “as a service”

Servitization (de verschuiving van verkoop van producten naar levering van diensten) past perfect binnen de doorontwikkeling naar een circulair bedrijfsmodel. Aebi Schmidt weet als geen ander de beste resultaten met haar machines te bereiken en de machines en software volgens de nieuwste inzichten uit te rusten. Hierdoor kan hetzelfde resultaat worden behaald met minder middelen.

De gemeente Leidschendam-Voorburg besloot het winteronderhoud volledig over te dragen aan Aebi Schmidt. Aebi Schmidt biedt gladheidbestrijding 'as a service' aan. Dit wordt uitgevoerd met behulp van onze meest geavanceerde route-optimalisatie, GPS-mapping, onderhoudsschema's en geoptimaliseerde gladheidbestrijdingstechnieken. Aebi Schmidt Directeur Arjan Ester: “We zijn erin geslaagd betere resultaten te behalen met minder machines en middelen, waardoor de totale kosten voor de maatschappij en onze klant orden verlaagd zonder in te leveren op veiligheid van de weggebruiker.”

Volgende stappen

Aebi Schmidt heeft als missie om de prestaties van klanten continu te verbeteren. Hierbij hoort ook om klanten en leveranciers actief te ondersteunen in hun zoektocht naar nieuwe circulaire toepassingsmogelijkheden. Stap voor stap worden hierin zichtbare resultaten geboekt die ervoor zorgen dat de transitie van een lineaire naar een circulaire economie ook echt gaat plaatsvinden.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/47cc34f8560f445b48131fb54bd35662_large.jpg https://www.circulairondernemen.nl/uploads/3ce432be6422cbcf34e324a9e1352f49_large.jpg https://www.circulairondernemen.nl/uploads/bb1a3edd456ce0556a01ca0ee3fa34b2_large.jpg https://www.circulairondernemen.nl/uploads/349407f7c452031f45803f7286ca87d4_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?