Kringloopsluiting op boerderij door eendenkroos

Kringloopsluiting op boerderij door eendenkroos
solution

Hoe beperk je de milieubelasting van vleesproductie? Het familiebedrijf Kroes in Uddel teelt op de kalverstal eendenkroos met mineralen uit mest, CO2 en warmte van de kalveren. Het kroos dient als voedsel voor de kalveren.

Deze kringloop leidt tot duurzame resultaten, blijkt uit onderzoek. In 2013 startte kalverenhouder Evert Kroes de eerste Ecoferm Kringloopboerderij, mede met hulp van Innovatie Agro & Natuur (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) en landelijke fiscale regelingen als MIA\Vamil. Sindsdien wordt met de droge mest in een monovergister biogas opgewekt. Met vochtige, dagverse mest en andere restproducten (CO2, water, en warmte) teelt Kroes eendenkroos. Door de kalveren hiermee te voeren bespaart het bedrijf op import van soja als krachtvoer voor de kalveren.

80% minder methaan

Na ruim 2 jaar zijn de eerste ervaringen en resultaten van de kringloopboerderij bekend: de methaanvorming daalt met maar liefst 80% en de ammoniakvorming met 50% door hergebruik van de mest. De CO2-voetafdruk verminderde met 22%. Kroes onderzocht de werkwijze van de kringloopboerdrij samen met kennisinstituut ACRRES, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken.

Gezond voedsel

De teelt van kroos blijkt een duurzame keuze: het kan tot wel 5 maal meer fosfaat en 10 maal meer stikstof per hectare opnemen dan maïs. Het onderzoek maakt bovendien duidelijk dat kroos veilig voedsel is. Aangevuld met zetmeel is het een gezonde vervanger voor soja dankzij hoge gehalten aan eiwitten, hoogwaardige aminozuren en de vele omega-3 vetzuren.

Economische kansen

Volgens het onderzoek kan Kroes de kroosproductie en mestscheiding nog verder optimaliseren en vergroten. Maar de kroosteelt is daarmee nog niet economisch rendabel. De kosten voor de aanleg van het teeltsysteem en het energieverbruik zijn te hoog. Een nieuwe technologie kan daar verandering in brengen. Ook het telen van eendenkroos in niet meer gebruikte tuinbouwkassen en hoogwaardigere toepassingen van het kroos kunnen economisch interessant zijn.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?