Learning lab: circulair beheer en onderhoud vastgoed

Learning lab: circulair beheer en onderhoud vastgoed
solution

Alliander heeft de ambitie om het vastgoed te verduurzamen. Naast klimaatneutraal vastgoed wil Alliander ook circulair beheer en onderhoud invoeren. Echter, een aanpak voor een circulair beheer- en onderhoudsprogramma bestaat nog niet.

Learning lab
Alliander, Strukton Worksphere en Kropman trekken samen op om een circulair beheer- en onderhoudsprogramma  te ontwikkelen. Strukton Worksphere voor het bouwkundig onderhoud, Kropman voor het installatie onderhoud. Aangezien deze aanpak nieuw is, wordt deze beproefd bij een van de vestigingen van Alliander. De vestiging Apeldoorn is het learning lab, waar wordt onderzocht hoe deze methodiek het beste kan worden toegepast. Daarna wordt de aanpak uitgerold over de andere gebouwen in de vastgoedportefeuille van Alliander.

Andere blik
Het bijzondere van dit learning lab is dat opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken naar een resultaat, waarin naast de financiële en technische aspecten ook de duurzaamheid en circulariteit van oplossingen worden beoordeeld. Alle betrokken partijen investeren hier ook in en brengen hun (technische) expertise in. Daarnaast werpt dit een andere blik op beheer en onderhoudsprogramma’s, omdat er wordt gekeken naar levensduurverlenging vanuit duurzaamheidsperspectief. Tevens wordt er onderzocht of er gerecyclede producten kunnen worden ingezet en of producten aan het einde van de levenscyclus ook opnieuw (circulaire) kunnen worden (her)gebruikt. 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en circulariteit
Momenteel wordt een methodiek ontwikkeld om het MJOP te toetsen aan de principes van circulariteit. Criteria daarbij zijn onder andere:

  • Mogelijkheden tot verlenging van de levensduur van de huidige producten
  • Mogelijkheden recycling bestaande producten
  • Duurzaamheidswaarde van diverse alternatieven: waaronder CO2 uitstoot bij de productie van de producten
  • Comfort en betrouwbaarheid, verhoging duurzaamheid, energiebesparende eigenschappen
  • Kosten investering en kosten beheer en onderhoud over de gehele levensduur (TCO)
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?