Nederland Circulaire Hotspot

Nederland Circulaire Hotspot
solution

Nederland is hét voorbeeld op het gebied van circulaire economie. Om de ideeën, producten&diensten en businessmodellen kenbaar te maken voor het buitenland lanceert 21 januari de internationale campagne Nederland Hotspot Circulaire Economie.

Nederland Circulaire Hotspot

De visie Nederland Circulaire Hotspot zal een eenduidige boodschap hebben met een zowel nationaal als internationaal appèl: Nederland is hét land waar unieke circulaire kennis en ervaring beschikbaar is en waar overheid en bedrijfsleven de circulaire economie hebben omarmd. De visie doet recht aan de rol die koplopers spelen in het realiseren van Nederland als circulaire hotspot. Zij zijn het immers die de weg naar deze belangrijke transitie plaveien, en nog belangrijker: voor concrete voorbeelden en ‘lessons learned’ zorgen die nodig zijn om de belofte een hotspot te zijn uiteindelijk waar te maken. 

Voorzitterschap EU

De circulaire economie staat hoog op de politieke agenda tijdens het Nederlands EU voorzitterschap en zal veel internationale aandacht trekken. Door Nederland te positioneren als circulaire hotspot hopen we andere landen te inspireren om stappen te zetten in de richting van een circulaire economie.

Meer informatie

Voor meer informatie zie: www.netherlandscircularhotspot.nl.

Achtergrond Nederland Circulaire Hotspot

Het idee Nederland als Circulaire Hotspot wereldwijd neer te zetten is een aantal jaren geleden ontstaan, omdat wij geloven in een nationale droom voor Nederland waarbinnen iedereen zijn eigen rol kan pakken. We dienen vanuit onze geweldige uitgangspositie op zoek te gaan naar de volgende stap in de ontwikkeling van onze maatschappij. 

Nederland als circulaire hotspot gaat niet zozeer over Nederland, maar over het creëren van een 'living lab' dat oplossingen biedt voor uitdagingen waar de hele wereld mee kampt. Onze circulaire koplopers positie en geografisch ligging zorgen voor een ideaal vertrekpunt voor een nieuw Nederlands export product in de komende 200 jaar. Zoals dit ook het geval was destijds op gebied van watermanagement en voedsel. 

Na een gesprek met de premier en twee Ronde Tafels bij de SER is het idee ontstaan een gedragen visie te creëren die gelanceerd wordt tijdens het EU voorzitterschap van Nederland in het eerste half jaar van 2016. Samen met Prins Carlos de Bourbon de Parme, werken we aan de campagne ‘Nederland Circulaire Hotspot’ die gedurende het eerste half jaar van 2016 zal plaatsvinden met als hoogtepunt de presentatie van de langetermijn visie voor Nederland. Deze visie zal in de vorm van een magazine tijdens de innovatie-estafette als kers op de taart worden uitgereikt aan alle EU ministers op 14 april gepresenteerd in Filmmuseum EYE. 

Daarnaast organiseren wij:

  • Een officiële inkomende handelsmissie in samenwerking met het ministerie van I&M, Buza en RVO
  • Een Circular Expo samen in samenwerking met Delta Development vanuit Schiphol Trade Park
  • NLCH documentaires van de mooiste voorbeelden binnen onze circulaire economie

Informatie over de oorsprong van Nederland Circulaire Hotspot tref je in deze webcast van de EMF.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/4a568f962d328f11df10f704d97ecfc1_large.jpg
Read more