New Horizon ziet de circulaire economie als nieuw economisch model

Summary
New Horizon Urban Mining biedt circulaire ontmantelingswerkzaamheden aan
New Horizon ziet de circulaire economie als nieuw economisch model
solution

Wij geloven in circulaire economie als het nieuwe economische model. Wij werken op een ondernemende manier aan de transitie naar dit nieuwe model. Dat doen we met overtuiging en lef! Wij laten zien dat circulair ondernemen beter is, door het te doen. Risicodragend en met passie.

Ons doel is het leveren van bouwmaterialen die bijdragen aan een circulaire economie. We initiëren daartoe nieuwe samenwerkingen, technologische innovaties, systeemveranderingen en bewijzen dat het kan. Deze activiteiten zijn ondergebracht in New Horizon Material Balance.   In functie van de productie en levering van materialen uit urban mining, treden wij op als hoofdaannemer voor de ontmanteling van gebouwen. Deze activiteiten zijn ondergebracht in New Horizon Urban Mining.   Een circulaire economie is ook een inclusieve economie. Onze regierol over grondstoffen maakt dat we ook regie hebben over een grote hoeveelheid arbeid. Wij wenden deze positie aan om een bijdrage te leveren aan het (her)introduceren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dit proces. Onze aanpak wijkt daarbij af van de reguliere ‘Social return’-standaarden en wordt het beste gekenmerkt door de term ’Return to Social’. Ons doel is het realiseren van meetbare sociale impact. We bieden onze oplossingen om deze reden behalve aan opdrachtgevers en partners ook aan derden.

Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this solution?