Orbisk: geautomatiseerde voedselafval monitoring, gericht op van concrete acties om food waste te reduceren!

Summary
Ga de strijd aan met voedselverspilling en verbeter zo duurzaamheid en winstgevendheid!
Orbisk: geautomatiseerde voedselafval monitoring, gericht op van concrete acties om food waste te reduceren!
solution

Orbisk rust het afvalpunt in restaurants uit met een weegschaal en een smart camera welke voedsel herkent van beeld. Hiermee brengen wij voedselverlies in kaart en helpen je om optimaler te bevoorraden, plannen en proportioneren, met als resultaat een lagere inkoop. Zo wordt verduurzaming met een aanzienlijke verbetering van rendement gecombineerd!

Orbisk heeft 's werelds eerste volledig geautomatiseerde voedselafval monitor ontwikkeld. De groene afvalbak van een professionele keuken wordt uitgerust met een weegschaal en een smart camera. De camera gebruikt een AI-beeldherkenning algoritme, dat ingrediënten in verschillende bewerkingsstadia uit het beeld kan herkennen. Hiermee vereist het in kaart brengen van het voedselafval geen extra handeling meer: Inspanningsloos registreert deze machine welk soort-  en hoeveel voedsel er verloren gaat, maar ook wanneer en waarom.

Door middel van actiegerichte dashboarding van de verzamelde data helpt Orbisk de horecaondernemer of chef om porties te balanceren, voorraad te optimaliseren en efficiënter te plannen. Het resultaat is aanzienlijke verbetering van de duurzaamheid, maar ook van winstgevendheid: besparingen op inkoop, personeel en afvalverwerking + kosten van nutsvoorzieningen. Er kan jaarlijks gemiddeld >4.000 kg en € 20.000 - €60.000 worden bespaard in een restaurant van gemiddelde grootte! Op deze manier kan voedselafval in eerste plaats worden voorkomen, maar ook onvoorkombaar afval kan beter worden herbestemd. Zo zorgt Orbisk voor verbetering van de duurzaamheid én van de winstgevendheid!

Laat ons je meer vertellen over hoe dit bij jou kan werken!
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?