De PKP Container sorteert en vermaalt afval bij de bron

Summary
De PKP Container sorteert en vermaalt plastic, karton, papier, dranken-, blik- en aluminium verpakkingen tot grondstof.
De PKP Container sorteert en vermaalt afval bij de bron
solution

De PKP Container is niet zomaar een afvalbak en slaat niet alleen afval op. De container sorteert en vermaalt plastic, karton, papier, dranken-, blik- en aluminium verpakkingen tot grondstof. Dit levert winst op voor gemeenten, afvalverwerkers en bedrijven.

Met de PKP Container is het mogelijk afval bij de bron te scheiden en verwerken. De container vermaalt het afval in stukken van 1 mm tot en met 40 mm. Het verpakkingsmateriaal verandert hierdoor in grondstoffen, welke eenvoudig en efficiënt gerecycled kunnen worden. Door afval aan de bron te verminderen, drukt dit de kosten voor alle partijen en krijgt de gemeente door de verkoop van deze grondstoffen een extra inkomstenbron.

Overheid en gemeenten

Afval wordt nu opgehaald, zonder dat een scheiding plaatsvindt in afval en grondstoffen. Dit afval wordt getransporteerd naar afvalverwerkingsbedrijven, die veel moeite en energie stoppen in het scheiden in restafval en waardevolle materialen. Wanneer dit proces aan het begin van de keten gedaan kan worden, ontstaat een heel ander plaatje.

Doordat in het verwerkingsproces het volume drastisch afneemt, kan ook de inzamelfrequentie omlaag, waardoor een uitstoot- en kostenverlaging ontstaat. Als gemeente kun je dus geld verdienen met afval, dat is een 'game changer'. Hoe dat precies werkt lees je hier.

Bedrijven

De beste plek voor de PKP Container is waar producten uit hun verpakkingsmateriaal worden gehaald. Dit kan in de keuken of kantine zijn bijvoorbeeld. 

Scan de recyclingcode op de betreffende verpakking. De PKP Container selecteert op basis van deze code een grondstofunit en opent de laadklep. Deponeer de verpakking in de PKP Container, sluit de laadklep en het apparaat verwerkt het materiaal. Dit materiaal wordt opgeslagen in een gecodeerde plastic zak in een van de acht grondstofunits. Zodra een unit vol is, signaleert de PKP Container dit.

Doordat verpakkingsmaterialen als basisgrondstoffen gescheiden worden ingezameld, kunnen de kosten voor het afvoeren van bedrijfsafval worden verminderd. Ook wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Daarnaast betrek je medewerkers (meer) bij de inzameling.

Door verpakkingsmateriaal aan de bron te sorteren en vermalen, draag je bij aan een circulaire en klimaatbewuste economie.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/a7c1fb2743b9f2892fe4a8931320ea55_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?