PolyStyreneLoop maakt piepschuim circulair

Summary
Het recyclingproces van PolyStyreneLoop zet de eerste stap naar circulair piepschuim.
PolyStyreneLoop maakt piepschuim circulair
solution

Polystyreen kampt met een probleem: het is moeilijk te recycleren. Daarmee lijkt de circulaire droom voor dit isolatiemateriaal misschien irreëel. Maar niet getreurd: met het breed gedragen recyclingproces van PolyStyreneLoop is de eerste stap gezet richting circulair Polystyreen. De droom ligt in Terneuzen.

Piepschuim piepklein?

Polystyreen – ook wel isolatiepiepschuim genoemd – is duurzaamheid een doorn in het oog, omdat het niet biologisch afbreekbaar is. Deze kunststof komt echter in veel verschillende toepassingen voor. Zo geldt ze als een van de belangrijkste isolatiematerialen in de bouw en als veelgebruikt verpakkingsmateriaal. Het gaat dus niet om onbeduidende hoeveelheden. Vanwege het wijdverbreide gebruik van polystyreen is het van belang dat het materiaal behouden blijft, ook aan het einde van de levensduur, door circulair na te denken over het kanaliseren van afvalstromen naar hernieuwde toepassingen.

Draagvlak

Tot op heden is het praktisch onmogelijk geweest om polystyreen te recycleren door gebruik te maken van een wettelijk gereguleerde stof. Daarom zijn bedrijven uit de waardeketen samengekomen om PolyStyreneLoop Coop U.A. op te richten: een coöperatie die kennis, financiën en andere middelen bundelt om polystyreen recycleerbaar te maken. Dit circulaire verbond heeft meer dan vijftig leden: recyclers, producenten van vlamvertragende middelen, polystyreenproducenten, bedrijven die polystyreen converteren – nagenoeg de gehele polystyreenindustrie neemt deel. Daarmee is een enorm draagvlak gecreëerd voor het benutten van de circulaire kansen van polystyreen.

Demoplant

Op de korte termijn is het voornaamste doel van de coöperatie om een 'demoplant' op te starten: een eerste recyclingfabriek, die als pilot dient om de technische en de economische haalbaarheid te testen, alvorens verdere opschaling. De demoplant functioneert rondom een tweeledig recyclingproces: enerzijds maakt het de voorheen onhaalbare recycling van polystyreen mogelijk; anderzijds wordt de stof hexabroomcyclododecaan (HBCDD) teruggewonnen als broom. Dit laatste is van belang omdat HBCDD een vlamvertragende stof is die veel wordt gebruikt in polystyreen. Om deze waarde niet voor altijd kwijt te raken, is het cruciaal om broom terug te winnen uit HBCDD.

De vergunningsaanvraag is gestart en de ingenieurs van PolyStyreneLoop zijn bezig om de demoplant technisch te realiseren. Ook is er een subsidie verleend om het inzamelsysteem op te zetten. Naar verwachting gaat de pilot aan het einde van 2018 van start. Vanaf dat moment moet de demoplant drieduizend ton polystyreen per jaar recycleren.

Circulaire belofte

Dankzij het nieuwe recyclingproces vermijdt de productieketen afval, worden waardevolle grondstoffen gered en voorkomt de industrie mogelijke vervuiling. De coöperatie heeft als ambitie om de komende dertig tot zeventig jaar volumes van twintig à veertig miljoen ton polystyreen te recycleren. Dat zijn geen misselijke getallen – en deze belofte zou wel eens het circulaire omslagpunt kunnen betekenen voor de keten.

Vanwege het veelbelovende recyclingproces van PolyStyreneLoop heeft de Europese Commissie een Life Grant van 2,7 miljoen euro toegekend aan het initiatief. Daarnaast is het recyclingsysteem van PolyStyreneLoop inmiddels opgenomen als best beschikbare technologie in de richtlijnen van de UNEP Basel Conventie. Zo is het pad geplaveid voor opschaling en hoopt de coöperatie na een succesvolle demo te kunnen uitbreiden naar Europees niveau.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt MVO Nederland / De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?