Provincie Utrecht gaat ICT Circulair inkopen

Provincie Utrecht gaat ICT Circulair inkopen
solution

Met deze pilot streeft REBus er naar om uiterlijk in 2016 een aanbesteed contract te hebben met circulaire voorwaarden voor de inrichting van 800 tot 1.000 nieuwe ICT werkplekken bij de provincie Utrecht.

Samenwerking met verschillende doelen

REBus is een Europees project dat in Nederland wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, met ondersteuning van PIANOo en MVO Nederland. Zij brengen markt en inkopers samen en faciliteren pilots, kennisuitwisseling, bijeenkomsten en communicatie over de lessons learned. Het circulair inkopen van ICT bij de gemeente Utrecht is een van die pilots. Het doel van het project is leren hoe met nieuwe business modellen circulair ingekocht kan worden en wat hiervan de effecten zijn op duurzaamheid. Een bijkomstige doelstelling is het inzicht krijgen in hoe de Gemeente Utrecht de huidige werkplekken milieuvriendelijker kan afdanken en om hiervoor een leverancier te vinden.

Circulair concept

Het uiteindelijke concept is nog nader te bepalen in de aanbesteding. Maar het is zeker dat het verlengen van de levensduur van de apparatuur een belangrijke plek krijgt in het definitieve concept.

Resultaten

We hebben op dit moment al drie marktontmoetingen georganiseerd voor de inkopende partijen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn onze gedeelde circulaire principes uitgewerkt en samengevat in een Manifesto. Dit document is ter voorbereiding van de daadwerkelijke aanbesteding nog concreter uitgewerkt. Op dit moment lopen de voorbereidingen voor de aanbesteding. Er zijn consultaties met de markt en er worden criteriadocumenten opgesteld.

Lees meer over de pilot van Rijkswaterstaat en over circulair ondernemen op de site van PIANOo

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?