Repair Café – Repareren als wereldwijde beweging

Repair Café – Repareren als wereldwijde beweging
solution

Stichting Repair Café organiseert reparatie bijeenkomsten. Tijdens de zogenoemde Repair Cafés wordt waardevolle praktische reparatiekennis overgedragen door vrijwilligers. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt.

Trend

Het allereerste Repair Café werd op 18 oktober 2009 gehouden in Amsterdam. Sindsdien wordt repareren weer normaler. En gelukkig maar: in Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Eind 2017 zijn er in Nederland al 390 Repair Café locaties. Maar niet alleen in Nederland wordt er een hoop gerepareerd. De Repair Cafés vormen intussen een wereldwijde beweging die zich inzet voor het behoud van reparatiekennis in de samenleving en voor beter repareerbare producten. Eind 2017 zijn er al 1.450 Repair Cafés verspreid over 33 landen. 

Bewustwording

Ook politici zien steeds beter in dat spullen langer mee moeten gaan. In dat kader heeft de Nederlandse Tweede Kamer de regering opdracht gegeven om te laten onderzoeken met wat voor goederen mensen naar Repair Cafés komen.
In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Niet door een boodschap te verkondigen, maar door mensen zelf hun eigen spullen te laten repareren. Naast bewustwording hebben de bijeenkomsten een tweede, misschien wel belangrijker, effect op mensen. Doordat buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact komen bevordert Repair Café de sociale cohesie in een buurt.

Impact

Voor het schatten van bespaarde CO2-uitstoot hanteert Repair Café International gegevens van de Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO. Die stelt dat het hergebruiken of repareren van een voorwerp van één kilo gelijkstaat aan het besparen van één kilo CO2-uitstoot. Als een voorwerp dat in het Repair Café wordt gerepareerd, gemiddeld een kilo weegt, dan voorkwamen de Repair Cafés in 2017 samen ongeveer 300.000 kilo afval en dus 300.000 kilo CO2-uitstoot. 

Stichting Repair Café heeft diverse partners, zoals Stichting Doen, iFixit, Conrad, Adessium en vele anderen.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?