Sociaal en circulair ondernemen met gedetineerden

Summary
In 2017 is DJI een samenwerking met i-did gestart voor een ‘speciaal kerstpakket’. i-did is een sociale onderneming die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpt met terugkeer in het arbeidsproces.
Sociaal en circulair ondernemen met gedetineerden
solution

I-did startte in 2009 vanuit de overtuiging dat je met ondernemerschap maatschappelijke doelen kunt dienen. We maken hoogwaardige designproducten maken met overschotten uit de textielindustrie. Dit doen we door mensen die contact met de arbeidsmarkt zijn verloren, uit hun isolement te halen. Dit sluit naadloos aan bij de Inkopen met Impact ambitie van DJI.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen bij ons met behoud van uitkering werkervaring op, worden met een vakopleiding gestimuleerd en volgen een coachingstraject. Op deze manier hebben al heel veel mensen succesvol richting werk begeleid.

Ondernemen met Impact

Via de Futureproof community van MVO Nederland kwamen we in contact met DJI. Zij zoeken aansluiting bij sociale ondernemingen om de terugkeer van gedetineerden in de samenleving te verbeteren. Dit heeft geleid tot een concreet project: we hebben een designproduct ontworpen dat momenteel door gedetineerden in een PI wordt gemaakt. DJI biedt haar gedetineerden zo zinvolle arbeid aan en geeft reststromen uit de textiele industrie een tweede leven. En voor ons betekent het een welkome nieuwe instroom van arbeidskrachten.

Raakvlakken

Hier in ons eigen atelier hebben we ruimte voor 30 mensen. De achterliggende problematiek van onze doelgroep heeft veel raakvlakken met mensen binnen een PI. Hun kansen op de arbeidsmarkt zijn klein en ze zijn vaak sociaal geïsoleerd. We nodigen ze altijd eerst uit voor een kop koffie. Je ziet ze dan met gebogen rug en wegkijkende blik binnenkomen. Een maand later, als er nieuwe mensen instromen, zijn ze opgeleefd. ‘Kom maar’, zeggen ze dan tegen de nieuwe instromers, ‘Ik help je.’

Potentie van opschaling

We zijn nu met DJI in gesprek over uitbreiding van onze samenwerking. Een mogelijkheid is dat we ex-gedetineerden bij ons laten instromen als eerste stap op weg naar een succesvolle terugkeer in de samenleving. Na thuiskomst zijn ze weliswaar vrij, maar vaak wel zonder werk en zonder sociaal netwerk. Dat isolement moet je doorbreken. Daar kunnen wij bij helpen. En dat begint heel laagdrempelig: met een kop koffie.

Dit artikel verscheen eerder in Impact, een jaar inkopen met impact. De gehele editie is hier te downloaden.

Meedenken met onze opgave? Een idee dat u graag wilt delen? Neem contact op met inkoopbeleid & strategie van DJI via Wolter van der Vlist, w.vd.vlist@dji.minjus.nl of via 06-46846273.

Read more
No people have been matched yet. Match people here
person

Claudia Van Markwijk

Do you want to comment on this solution?