Wijktransities versnellen met Woningwaard

Summary
Woningwaard maakt 1000 huizen in Overijssel Energieneutraal met de kracht van lokaal netwerk
Wijktransities versnellen met Woningwaard
solution

Gemeenten zijn druk met het opstellen van warmtetransitieplannen en zoeken  uitgangspunten om tot slimme keuzes te komen. Woningwaard werkt tweeledig: bewoners krijgen inzicht in hoe hun huis te verduurzamen en gemeenten krijgen relevante data én contact met de bewoners. Zo snijdt het mes aan 2 kanten. 

Woningwaard heeft een unieke procesaanpak om zowel gemeenten, bewoners en uitvoerders in wijktransities te begeleiden en daarmee energiedoelen versneld te behalen. Woningwaard geeft bewoners een persoonlijk maatwerkadvies dat hen inzicht geeft in hoe zij hun huis kunnen verduurzamen. Daarnaast geven we hen inzage in wat het betekent om betrokken te zijn bij een wijktransitie. Dat geeft gemeenten vervolgens de gelegenheid om contact te krijgen met deze bewoners en te weten wie de ambassadeurs zijn van een wijkaanpak. Op deze manier kunnen zij betrokken worden bij de wijkaanpak zodat er draagvlak en eigenaarschap ontstaat bij bewoners voor collectieve oplossingen binnen het warmtetransitieplan.

Woningwaard werkt met een solide dataset met landelijke dekking voor de wijktransitieplannen door een uniek meetsysteem van technische en sociale gegevens. Woningwaard kan daarmee onder meer het besparingspotentieel per huisnummer naar wijkniveau aggregeren. Gemeenten krijgen zo informatie over de te nemen maatregelen in de wijk, de mogelijke investeringskosten voor de bewoners en de feitelijke actiebereidheid van bewoners om te verduurzamen. 

Woningwaard helpt de bewoner om te participeren in de uitvoering van het warmtetransitieplan. Wij geven bewoners een persoonlijk opgesteld advies met daarin de te nemen stappen, waarbij wooncomfort en gezondheid belangrijke randvoorwaarden zijn. Woningwaard combineert deze wijkgerichte aanpak met bewonersparticipatietrajecten van bijvoorbeeld Squarewise of Buurkracht en werkt samen met de Energieloketten.

Woningwaard bouwt lokale kennis en ontwikkelvermogen bij uitvoerders op. We werken bijvoorbeeld alleen met lokale bedrijven, zoals aannemers en installateurs. En waar nodig, leiden we ze op zodat ze kunnen omgaan met de hedendaagse installatietechnieken. 

De kracht van de aanpak is het zorgen dat de gehele keten van verduurzaming in de wijk goed functioneert door het adviseren van gemeenten met data, het adviseren van bewoners over verduurzamende maatregelen en het adviseren van lokale uitvoerders over de installatie. Collectiviteit in de uitvoering maakt energietransitie overzichtelijk, effectief en betaalbaar en draagt bij aan sociale cohesie. 

Benieuwd wat Woningwaard kan betekenen in jouw gemeente? Neem contact met ons op via info@woningwaard.nl 

Woningwaard wijkaanpak
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?