Zorgeloos Afval, een circulaire zorgsector

Zorgeloos Afval, een circulaire zorgsector
solution

Naast de gezondheid van mensen is ook een gezond en duurzaam zorgsysteem van belang. Afval en verspilling in de zorg is een groot probleem. Nederland Circulair! onderzoekt samen met o.a. zorginstellingen, gebruikers, producenten en afvalverwerkers de kansen en mogelijkheden voor een circulaire zorgsector.

Startschot
Op 17 en 18 december kwamen zo’n 30 verschillende spelers uit de zorgsector samen om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en een eerste aanzet te doen voor veranderprojecten in de vorm van pilots.

Van bezit naar gebruik:Ik wil iemand kunnen opereren, maar dat hoeft niet te betekenen dat ik alle apparatuur zelf aanschaf.

Toekomstscenario’s
Gestart werd met het bespreken van toekomstscenario’s. Wat is belangrijk voor een circulaire zorgsector? Drie hoofdthema’s kwamen naar voren: preventie, van bezit naar gebruik en het produceren van producten geschikt voor hoogwaardig hergebruik of recycling. Daarna gingen de deelnemers uiteen in subsessies rondom plastic omverpakkingen, disposables en circulaire afdeling.

Pilots
Uit deze intensieve tweedaagse sessie zijn vijf verschillende pilotprojecten gekomen. De groepen van deelnemers gaan onder meer aan de slag met infuuszakken, SZA-bakken, duurzaam inkoop, plastic (om)verpakkingen en productlabeling.

Vervolg
Naast de pilots zal er ook een werkgroep komen rondom het thema bronscheiding versus vergassing. Onderdeel van het transitietraject zijn daarnaast drie kennis- en samenwerkingsbijeenkomsten waaronder een afsluitende conferentie in december.

Over Nederland Circulair!
Het keteninnovatietraject Zorgeloos Afval is onderdeel van Nederland Circulair!, een samenwerking tussen MVO Nederland, Het Groene Brein, Circle Economy, De Groene Zaak en Click NL, met medewerking van RVO.nl en ondersteuning van het ministerie van IenM. Gezamenlijk werken de partijen aan het versnellen van de gang naar een circulaire economie in Nederland. Dit doen we door middel van trajecten als dit keteninnovatietraject, circular design tracks en lokale bijeenkomsten. Daarnaast delen we onze activiteiten & resultaten en die van anderen via het online community platform www.circulairondernemen.nl.

Lees meer en doe mee
Het keteninnovatietraject Zorgeloos Afval duurt een jaar. Begin december was de aftrap met de aanjagers van een circulaire keten. Er is altijd ruimte voor meer deelnemers. Heb je interesse voor deelname of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jolein Baidenmann, transitiemanager Zorgeloos Afval via J.Baidenmann@mvonederland.nl.

verslag_pressure_cooker_Zorgeloos_Afval_dec_2015_v3.pdf https://www.circulairondernemen.nl/uploads/0055e4bf0479cc5af65c8ea763612fad_large.jpg https://www.circulairondernemen.nl/uploads/e3974b85151d33e8055d134a55102fa5_large.jpg
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?